Oznámenie o pozastavenom obchodovaní vybraných fondov obsahujúcich ruské aktíva

  Dovoľujeme si informovať o pozastavení obchodovania nižšie uvedených fondov tretích strán. Dôvodom je súčasná politická situácia a s ňou súvisiaca obmedzená dostupnosť moskovskej burzy cenných papierov. Podľa nám dostupných informácií sa jedná o nasledujúce fondy:

  Aberdeen SICAV I Eastern European Equity (EUR) - LU0505664713
  BNP Paribas Russia Equity (EUR) - LU0823431720 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  BNP Paribas Europe Emerging Equity (EUR) - LU0823403356 - objednávky od 04.03.2022 zamietnuté
  Schroder ISF Emerging Europe (EUR) - LU0106817157 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  NN (L) Emerging Europe Equity X (EUR) - LU0113311731 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  NN (L) Emerging Europe Equity P (EUR) - LU0109225770 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  Templeton Eastern Europe Fund (EUR) - LU0078277505
  Templeton Eastern Europe Fund (USD) - LU0231793349
  BGF Emerging Europe (EUR) - LU0011850392 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  Amundi Funds Russian Equity A (EUR) - LU1883867761 - objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  HSBC GIF Russia Equity (USD)  - LU0329931090
  KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, s.s.,a.s.(EUR) - SK3110000708
  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(CZK) - LU1882447342 – objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(EUR) - LU1882447425 – objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(USD) - LU1882447698 – objednávky od 01.03.2022 zamietnuté
   
  Obmedzené obchodovanie sa môže týkať aj ďalších fondov, prehľad dotknutých fondov budeme priebežne aktualizovať.

  Pokyny na predaj a nákup vydané investorom budú odovzdané protistrane a vysporiadané, akonáhle to bude možné. Pri niektorých fondoch boli predajné a nákupné objednávky vydané od vyššie uvedeného dátumu protistranou odmietnuté.

  O obnovení obchodovania s podielovými listami vyššie uvedených fondov alebo iných podstatných skutočnostiach Vás budeme informovať.


  Ďakujeme za pochopenie.

  Upozornenie k publikovaným článkom ›