Oznámenie o chybnom ocenení fondu Conseq Active Invest Dynamický EUR a PLN

    Dovoľujeme si ohlásiť chybu v ocenení fondov Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR), CZ0008044732 a Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN), CZ0008044724. K chybe došlo v rozmedzí od 17.5.2021 do 14.6.2021.

    Klientom, ktorí v uvedenom období realizovali nákupy a predaje cenných papierov za horších podmienok, bola na ich investičných účtoch vykonaná kompenzácia v podobe vkladu príslušného počtu podielových listov s dátumom 23.7.2021.

    Bližšie informácie o opravných transakciách sú k dispozícii v internetovom náhľadu MůjConseq v sekcii Transakcie na majetkovom účte a ďalej budú súčasťou kvartálnych výpisov za tretí štvrťrok 2021. Za spôsobené komplikácie sa veľmi ospravedlňujeme.

    Upozornenie k publikovaným článkom ›