Oznámenie držiteĺom podielových listou BNP Paribas Euro Short Term Bond Opportunities (EUR)

  Na základe rozhodnutia spoločnosti BNP Paribas dochádza ku zlúčeniu fondu.

  Zanikajúci fond

  Preberajúci fond

  BNP Paribas Euro Short Term Bond Opportunities (EUR)

  BNP Paribas Euro Flexible Bond (EUR)

  LU0212175227

  LU2355554416


  Dátum účinnosti zlúčenia je 29.04.2022.

  Viac informácií nájdete v dokumente tu.

  Upozornenie k publikovaným článkom ›