Morgan Stanley: Prečo sú akciové trhy stále zraniteľné

  Investori môžu mať nesprávne predpoklady o vývoji inflácie, menovej politiky a podnikových ziskov. Čo to môže znamenať pre finančné trhy v budúcnosti?

  Morgan Stanley: Prečo sú akciové trhy stále zraniteľné

  Akciový trh je zvláštny. Áno, dochádza k denným vzostupom a pádom, ktoré sa riadia správami a výsledkami hospodárenia jednotlivých spoločností. Akcie sa však držia relatívne dobre vzhľadom k širšiemu kontextu: desaťročia vysokej inflácie a najradikálnejšiemu obratu smerom k prísnejšej menovej politike USA od roku 1994. To spôsobilo najhorší prepad amerických štátnych dlhopisov za posledných 50 rokov a zapríčinilo prudký nárast krátkodobých aj dlhodobých výnosov. Vzhľadom na to všetko by sa dalo očakávať, že akciové trhy na tom budú horšie. Prečo to tak nie je? Je možné, že akcioví investori sa spoliehajú na určité predpoklady, ktoré sú podľa nášho názoru v konečnom dôsledku chybné. Pozrime sa na tri z nich:

  Predpoklad 1

  Inflácia začne čoskoro ochladzovať, a tak Federálny rezervný systém v skutočnosti nebude zvyšovať úrokové sadzby a rozpúšťať svoju masívnu súvahu tak agresívne, ako sa kedysi myslelo, čo by obmedzilo zásah do ocenenia akcií.

  Náš názor: Posledná správa o indexe spotrebiteľských cien obsahuje niektoré prvky, ktoré naznačujú, že inflácia môže dosiahnuť svoj vrchol: jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa energie a potraviny, bola lepšia, než sa očakávalo. Nemali by sme však odpisovať potenciál pretrvávajúcej inflácie. Nájomné stále rastie a inflácia v oblasti podnikania a poskytovania služieb, najmä v súvislosti s cestovaním, je významná. Aj zintenzívnenie rusko-ukrajinského konfliktu ponecháva len malý priestor na úľavu v rastúcich cenách energií, kovov a potravín, zatiaľ čo obnovené odstávky súvisiace s COVID-19 v Číne znovu vyvolávajú cenové tlaky súvisiace s dodávateľským reťazcom.

  Predpoklad 2

  Rast ziskov bude aj naďalej silný, pričom podniky budú izolované od inflácie a vyšších sadzieb.

  Náš názor: Takmer 80 % spoločností, ktoré doteraz oznámili zisk za prvý štvrťrok, prekonalo odhady, takže sa objavil dôvod na určitý optimizmus. Domnievame sa však, že tlak na zisky naďalej porastie a súčasné očakávania ziskových marží môžu byť príliš optimistické. Náklady naďalej rastú a zásoby teraz prevyšujú nové objednávky. Inflačné prostredie môže znižovať kúpnu silu spotrebiteľov, najmä domácností s nižšími príjmami. Silný americký dolár tiež vytvára protivetor pre vývozcov a tlačí na hodnotu príjmov z medzinárodných trhov.

  Predpoklad 3

  Americké akcie musia byť najlepším miestom na investovanie v porovnaní s dlhopismi a medzinárodnými trhmi.

  Náš názor: Americké akcie, najmä veľké technologické akcie, boli v posledných zhruba 12 rokoch skutočne víťaznou triedou aktív. To však neznamená, že nimi budú vždy. Ocenenia sú dnes bohaté v čase, keď rast spomaľuje a politika sa sprísňuje. Trhy inde môžu poskytovať atraktívnejšiu relatívnu hodnotu. V regiónoch ako je Čína sa akcie obchodujú za najnižšie ocenenie na pozadí recesie. Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa trhy, protivietor spôsobený infláciou na komoditách môže poľaviť, zatiaľ čo očakávania sú mierne a meny môžu tiež posilniť. V Európe by oživenie mohla podporiť holubičia centrálna banka v kombinácii s možnými dôslednejšími reakciami fiškálnej politiky v dôsledku vojenského konfliktu.

  Dnešné ekonomické fundamenty sú iné ako v predchádzajúcom cykle a zmeniť by sa mali aj portfóliá investorov. Investori by mali zvážiť diverzifikáciu podľa triedy aktív, regiónu, sektoru, štýlu a trhovej kapitalizácie. Využite rast akciových trhov na výber ziskov v pasívnych indexoch a preskupte ich smerom k aktívnej správe. Pokiaľ máte v súčasnej dobe podváženú hotovosť a dlhopisy, pokúste sa tieto alokácie neutralizovať s dôrazom na štátne dlhopisy, ktoré sa teraz obchodujú bližšie krátkodobej reálnej hodnote.


  Zdroj: www.morgastanley.com

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›