Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?

  Na tuto otázku neexistuje jednoduchý návod. Už jen slovo „bezpečně“ je v tomto případě poněkud zavádějící, poněvadž sebevíce konzervativní investice s sebou vždy ponese určitou míru rizika. Na riziko ovšem není nutné vždy pohlížet pouze pesimisticky. Rostoucí riziko investice s sebou často přináší i vyšší potenciální výnosnost. Dlouhodobý investiční horizont, diverzifikace a pravidelně investovaná částka riziko takřka eliminují.

  Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů? Předpokládejme, že má investor našetřeno půl milionu korun. V době rostoucí inflace, která se momentálně pohybuje okolo horní hranice tolerančního pásma ČNB (3 %), je určitě na místě hledat efektivní místo pro alokaci těchto peněz a vhodnou investicí s nižším rizikem alespoň pokrýt inflaci, která skrytě ukousává peníze z našich úspor. Pro začátek je nutné připomenout, že běžné a spořicí účty v dnešní době disponují jen malým procentem zhodnocení a nejsou tak vhodnou alokací. Stavební spoření, které Češi s velkou oblibou využívají, je na tom se zhodnocením už poněkud lépe, a to i z důvodu státní podpory a možnosti využití úvěru na bydlení. Stále však není vhodným přístavem pro půl milionu korun, nicméně v portfoliu konzervativnějšího jedince by se objevit mohlo. Ideální výše investice do stavebního spoření je 120 000 Kč rozložená na 6 let po 20 000 Kč, která uživateli garantuje státní roční podporu po celou dobu spoření.
   

  Jaký jsem vlastně investor?

  Kam tedy se zmíněným půl milionem korun? Dle mého názoru budou nejlepší volbou podílové fondy, dostupné pro všechny investory nehledě na velikost investovaných prostředků. Zcela jistě by bylo možné s takovýmto finančním obnosem u zkušenějších investorů přemýšlet i nad jednotlivými akciovými tituly, nicméně z pohledu poplatků, diverzifikace a zkušeností laika to není úplně ideální volba.

  Nejdříve je nutné položit si pár základních otázek, které rozhodnou o tom, jak bude investiční portfolio postavené. Základním stavebním parametrem bude časový horizont, po který budeme mít peníze zainvestované. Čím delší časový horizont, tím více bych se přikláněl k dynamičtějšímu portfoliu, složenému hlavně z fondů s vysokým zastoupením akcií. Dynamičtější podílové fondy nabízejí atraktivnější zhodnocení investovaných peněz, na druhou stranu s sebou mohou nést vyšší míru rizika dočasného poklesu investované částky.

  S tím souvisí druhá otázka: Jaký jsem typ investora? Dynamické portfolio je spíše pro povahy, které nevykolejí případná krátkodobá rozkolísanost trhu. Pro konzervativnější osoby bych se přikláněl k vyváženému portfoliu složenému z mixu podílových fondů zaměřených na akcie, dluhopisy a případně alternativní investice. Zastoupení akcií bych však při současném nastavení trhu nesnižoval pod 60 % ani u konzervativního investora, zejména pak v případě, že se časový horizont pohybuje okolo 5 let a déle. Zvýšená volatilita trhů v posledních dvou měsících otevřela možnost investorům nakupovat akcie se značnými „slevami“.

  Existuje celá řada dalších důležitých otázek, kterými je nutné se řídit při skladbě individuálního portfolia podílových fondů. Každý investor se alespoň trochu liší ve svých potřebách, cílech, rizikovém profilu, časovém horizontu investice a dalších indiciích, na které je nutné při skladbě portfolia brát zřetel. Půl milionu korun už pro běžného střadatele není žádná malá částka, které by si v případě větší ztráty způsobené například nedostatkem zkušeností a informací „nevšiml“. Z těchto důvodů považuji při skladbě portfolia za vhodné oslovit ke spolupráci zkušeného finančního poradce z dlouhodobými zkušenostmi, protože peníze ztracené v trhu nám už nikdo nevrátí.
   

  Diverzifikovat je třeba každý typ portfolia

  Při skladbě portfolia je důležité peníze správně diverzifikovat, sázka na jednu kartu totiž může jednoduše skončit bankrotem. V tomto směru souhlasím se rčením, že není chytré mít všechna vajíčka v jednom košíku. Základní a dostatečnou diverzifikaci lze dosáhnout výběrem různých druhů aktiv (akcie, dluhopisy, alternativy) či regionální alokací.

  Při výběru fondů do portfolia bych zohlednil i otázku zajištění měnového rizika. Výkonnost fondů zajišťujících a nezajišťujících měnové riziko se může i přes identickou skladbu aktiv v dlouhodobém horizontu výrazně lišit. Během „koronavirové krize“ koruna oslabila přibližně o 10-12 % oproti euru i americkému dolaru. Pokud by došlo k posílení koruny a návratu na původní hodnoty, nezajištěné eurové a dolarové pozice by přišly o výše zmíněná procenta.

  Naopak zlato, často využívané konzervativní investici české populace, bych aktuálně do portfolia nezařazoval. I přesto, že Češi považují zlato za „zlatý grál na poli investic", vidina aktiva udržujícího hodnotu mi přijde neadekvátní. Zlato prakticky neobsahuje žádnou vnitřní hodnotu a majiteli nepřináší žádný výnos v podobě kupónu či dividend. Ani jeho aktuální cena za trojskou unci není z pohledu spekulace na růst ceny atraktivní, poněvadž se pohybuje zhruba 7 % od svého historického maxima a má za sebou dlouhodobý růst.

  Diverzifikace rizikovější akciové složky lze dosáhnout vhodným rozložením kapitálu například mezi rozvinuté a rozvíjející se trhy, ale i správnou regionální alokací. V portfoliu bych alespoň 30 % akciové složky alokoval do rozvíjejících se trhů, které mají potenciál v dlouhodobém horizontu dorůstat výkonnost trhů rozvinutých, které momentálně dle valuačních ukazatelů považuji za férově oceněné s prostorem pro růst v dlouhodobém horizontu.

  Vhodnou alternativní součástí portfolia by mohly být například nemovitostní podílové fondy, které v poslední době přináší investorům zajímavé zhodnocení. Přitom je lze považovat za možný bezpečný přístav ochraňující investory před vysokou inflací, poněvadž většina nájemních smluv na vlastněné nemovitosti obsahuje inflační doložku a smlouvy jsou často podepsané na dlouhý časový horizont. Problémem dnešní doby může být neschopnost platit nájemné v době snížených příjmů z důvodu neaktivity podniků, za kterou stojí výpadky ekonomické aktivity z důvodu opatření proti koronaviru.
   

  Pokles trhů jako příležitost pro investory

  Koronavirem nakažené trhy otevřely ideální okno pro oslovení finančního poradce a vytvoření individuálního typového portfolia. Koncem roku 2019 byly globálně skoro všechny trhy valuačně předražené a nenabízely takové možnosti jako nyní. Po 10letém, takřka neomezeném, růstu došlo k hlubší korekci finančních trhů, která stále ještě nabízí zlevněná a férově oceněná aktiva s vyšším potenciálem růstu. Ekonomická situace a chod podniků se již pomalu vrací do normálního stavu, ekonomiky se opět otevírají, restrikce upadají a volatilita trhů se vrací do starých kolejí.

  Při pohledu do historie si můžeme například u amerického akciového indexu S&P 500 (index zahrnující 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA) povšimnout, že po desetiprocentních propadech nikdy nezůstal, krom extrémního propadu ve 30. letech 20. století, déle jak 5 let ve ztrátě. Podobného průběhu se pravděpodobně můžeme dočkat i na ostatních kontinentech. Za rychle se uzdravujícími trhy z koronavirové nákazy stojí mimo jiné i masivní podpůrné balíčky od centrálních bank, které nasvědčují tomu, že finanční trhy ani tentokrát nezůstanou ve ztrátě déle jak 5 let.

  I přes rizika druhé vlny koronaviru a možného krachu slabších, silně zasažených či zadlužených společností považuji tuto dobu za vhodnou pro vstup na investiční hřiště. Pravidelně investovaná částka a správně sestavené portfolio od finančního poradce může vytvořit z našetřených 500 tisíc příjemný pasivní příjem ke stálému zaměstnání.

  Šimon Schloff
  Portfolio Manager Conseq Investment Management a.s.

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›