GRAF TÝŽDŇA - Vysoko úročené korporátne dlhopisy prvýkrát v histórii so záporným reálnym inflačne očisteným výnosom

    • Graf týždňa

Agentúra Bloomberg tento týždeň informovala, že priemerný reálny inflačne očistený výnos do splatnosti na indexe vysoko úročených špekulatívnych korporátnych dlhopisov (high-yield) denominovaných v eure sa prvýkrát v histórii dostal do záporu. Ako ukazuje graf nižšie, priemerný nominálny výnos do splatnosti týchto najrizikovejších korporátnych dlhopisov po očistení o aktuálnu mieru inflácie v eurozóne, v auguste 3,0% medziročne, sa teraz pohybuje okolo -0,7%.

GRAF TÝŽDŇA - Vysoko úročené korporátne dlhopisy prvýkrát v histórii so záporným reálnym inflačne očisteným výnosom

Preto teda platí, že tzv. Finančné represie, teda záporné reálne inflačne očistené dlhopisové výnosy do splatnosti, nie sú prítomné už zďaleka len na vládnych dlhopisoch a bezpečnejších korporátnych dlhopisom investičného stupňa, ale aj v najrizikovejšej skupine dlhopisov, tzv. Korporátnych high-Yield. Ide samozrejme o dôsledok bezprecedentného tlačenia nekrytých peňazí Európskou centrálnou bankou v ráde desiatok miliárd eur mesačne v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, v rámci ktorého európska menová autorita na sekundárnom trhu neustále nakupuje dlhové cenné papiere, čím zároveň udržuje ich trhové ceny na historických maximách, resp. výnosy do splatnosti na historických minimách. Na druhom brehu Atlantiku v USA je pritom situácia úplne rovnaká.

Dlhopisoví investori to tak majú v dnešnom období nesmierne zložité. My sa snažíme tomuto nepriaznivému trendu čeliť tým, že sa v rámci európskych high-yield orientujeme predovšetkým na menších emitentov bez ratingu od niektorej z veľkých ratingových agentúr (S&P, Moodys, Fitch). Tieto dlhopisy dnes v priemere nesú 2,5-3,0% výnosovú prémiu nad index eurových korporátnych high-yield s ratingom. Domnievam sa preto, že aj v nasledujúcom období budeme schopní v rámci nášho fondu - Conseq fond vysoko úročených dlhopisov - klientom dodávať mierne kladnú reálnu inflačne očistenú výkonnosť. Či je však celková aktuálna situácia na globálnom dlhopisovom trhu dlhodobo udržateľná, keď priemerný nominálny globálny dlhopisový výnos do splatnosti činí len 1%, je vec druhá.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›