GRAF TÝŽDŇA - Globálny dlh na novom historickom maxime

    • Graf týždňa

Inštitút medzinárodných financií (Institute of International Finance) včera zverejnil pravidelnú kvartálnu analýzu, ktorá sa venuje celkovej globálnej zadlženosti, teda zadlženosti všetkých ekonomických subjektov – vlády, podniky a domácnosti. V priebehu tohto druhého štvrťroku celkový globálny dlh vzrástol o 5 biliónov dolárov na nový rekord 296 biliónov dolárov. Podiel celkového globálneho dlhu na globálnom HDP pritom mierne poklesol, vďaka silnému oživeniu svetovej ekonomiky v druhom štvrťroku, na 353 %, avšak aj tak sa tento pomer pohyboval blízko historického maxima. Celkovo sa tak jednoznačne potvrdil už pomerne známy fakt, že objem celkového dlhu vo svetovej ekonomike nebol nikdy väčší.

GRAF TÝŽDŇA - Globálny dlh na novom historickom maxime

Vzhľadom k takto vysokému objemu dlhu v globálnom ekonomickom systéme podľa môjho názoru nebude v žiadnom prípade možné, aby kľúčové centrálne banky v čele s americkým Fedom a Európskou centrálnou bankou boli schopné aktuálne ultra uvoľnené nastavenie menovej politiky v nasledujúcich rokoch výraznejšie sprísniť. V prípade Fedu sa zatiaľ len diskutuje o možnom postupnom znižovaní objemu nákupu dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania (tapering). Pokiaľ ide o začiatok zvyšovania základných úrokových sadzieb, k tomu veľmi pravdepodobne nedôjde ešte po niekoľko nasledujúcich liet. Veľmi podobná je pritom pozícia Európskej centrálnej banky.

A pokiaľ ide napríklad o Českú národnú banku, tá už kvôli silne zvýšenej inflácii, 4,1% medziročne v auguste, s cyklom zvyšovania základných úrokových sadzieb začala, keď jej základná úroková sadzba momentálne činí 0,75 % a medzi ekonómami  sa čím ďalej viac diskutuje o tom, že by ČNB mohla na svojom nadchádzajúcom zasadnutí 30. septembra zvýšiť základnú úrokovú sadzbu rovno o pol percentuálneho bodu na 1,25 %. Česká ekonomika si mierne vyššie úrokové sadzby, na rozdiel od USA a eurozóny, môže dovoliť, nakoľko úroveň celkového dlhu je v Česku podstatne nižšia. Avšak aj tak zostanú reálne inflačne očistené úrokové sadzby hlboko v zápore, teda tzv. finančná represia v dohľadnej dobe nezmizne ani z českého kapitálového trhu.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›