GRAF TÝŽDŇA - Akcie ž nie sú relatívne voči dlhopisom príliš atraktívne

    • Graf týždňa

Pre zhodnotenie atraktivity akcií voči dlhopisom na relatívnej báze sme vytvorili špeciálny indikátor, ktorý sme nazvali EB faktorom (Equities versus Bonds). EB faktor sa vypočíta tak, že od ziskového výnosu čiže prevrátenej hodnoty valuačného ukazovateľa P/E odpočítame priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti. Tento ukazovateľ nám tak indikuje očakávaný nadvýnos akcií voči dlhopisom v strednodobom horizonte.

GRAF TÝŽDŇA - Akcie ž nie sú relatívne voči dlhopisom príliš atraktívne Na grafe môžeme vidieť, že pri tohtoročnom tržnom akciovom dni v marci činila hodnota EB faktoru 5,6 % a akcie preto boli na relatívnej báze voči dlhopisom veľmi atraktívne ocenené. Toho sme využili a akciovú zložku sme v našich investičných portfóliách výrazne nadvážili. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, nakoľko globálne akciové trhy v uplynulých šiestich mesiacoch veľmi silno rástli.

Avšak teraz je hodnota EB faktoru 2,8 % a je tak už len nepatrne nad dlhodobým priemerom na úrovni 2,4 %. Akcie tak už zďaleka nie sú tak atraktívne ocenené ako v marci. Zároveň je ich relatívna atraktivita voči dlhopisom najnižšia od roku 2010.

Aj z tohto dôvodu sme sa na konci septembra rozhodli akcie podvážiť na úroveň -25 %. Na akcie máme preto momentálne mierne negatívny názor a nedomnievame sa, že priemerné ročné akciové výnosy v strednodobom horizonte nadchádzajúcich piatich rokov, vrátane dividend, budú väčšie než 5 %. Prosto a jednoducho sú momentálne akciové valuácie čiže akciové ocenenie veľmi vysoké.

Pokiaľ sa bude história v nadchádzajúcich piatich rokoch opakovať a akciové valuácie budú mať aj naďalej silnú tendenciu sa navracať k úrovniam dlhodobých priemerov (mean-reversion), pokles valuácií bude mať na akciovú výkonnosť silne negatívny vplyv. Vykompenzovať to samozrejme bude musieť očakávaná pozitívna dynamika korporátnych fundamentov ako tržby, zisky a cash flow.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›