GRAF TÝŽDŇA – Zombifikácia nielen americkej ekonomiky pokračuje

    • Graf týždňa

Zombie spoločnosť je definovaná ako taká spoločnosť, ktorej prevádzkový zisk je nižší než úrokové náklady z finančného dlhu. Takáto spoločnosť doslova páli hotovosť a je závislá na neustálom novom dlhovom financovaní, aby prežila.

GRAF TÝŽDŇA – Zombifikácia nielen americkej ekonomiky pokračuje Zombifikácia americkej ekonomiky pokračuje rýchlym tempom, pričom podľa odhadov v súčasnosti činí podiel zombie spoločností v americkej ekonomike približne 15 %, čo je najviac v modernej histórii. Prežívaniu zombie spoločností zabraňuje tzv. kreatívna deštrukcia, v rámci ktorej by mali neperspektívne spoločnosti zbankrotovať, aby sa kapitálové zdroje vrátane pracovnej sily mohli uvoľniť pre perspektívnejšie odvetvia a aby bola dosiahnutá efektívnejšia alokácia kapitálu v ekonomike.

Zároveň platí, že tieto zombie spoločností prežívajú len vďaka rekordne nízkym, resp. prakticky nulovým úrokovým sadzbám. Pokiaľ by Fed zvýšil základnú úrokovú sadzbu napríklad len o dva až tri percentuálne body, veľké percento týchto zombie spoločností by malo zásadný problém vyššie úrokové náklady prežiť. Neefektívne ekonomické štruktúry preto prežívajú, čo taktiež braní rýchlejšiemu štrukturálnemu ekonomickému rastu, nakoľko rast produktivity je výrazne spomalený.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›