GRAF TÝŽDŇA – Výkonnosť amerického akciového indexu S&P 500 pod drobnohľadom

    • Graf týdne

Americké akcie pokračujú v trende z posledných rokov, kedy hlavný akciový index S&P 500 zatiaľ v tomto roku svojou výkonnosťou prekonáva svojich konkurentov z ďalších regiónov. Index S&P 500 je momentálne od začiatku roka približne v 2% pluse. Za touto výkonnosťou sa avšak skrýva veľmi silná diskrepancia.

GRAF TÝŽDŇA – Výkonnosť amerického akciového indexu S&P 500 pod drobnohľadom Najväčšie technologické tituly združené do skratky FAAMG – Facebook, Apple, Amazon, Microsoft a Google – ktoré majú v celom indexe S&P 500 obrovskú váhu cez 20 %, totižto od začiatku tohto roku pripísali priemerný zisk 35 %. Výkonnosť týchto titulov má preto na výkonnosť amerického indexu zásadný dopad.

Pokiaľ by sme totižto výkonnosť amerického indexu o týchto päť najväčších titulov očistili, výkonnosť od začiatku roku by činila -5 %, čo by bolo plne v súlade s ďalšími regionálnymi akciovými indexmi. Podobný obrázok by sme pritom dostali, pokiaľ by sme sa na výkonnosť amerických akcií pozreli za niekoľko posledných rokov.

Domnievame sa, že akcie FAAMG sa dostali na neudržateľne vysoké úrovne a preto by mala byť v nasledujúcom strednodobom období nadchádzajúcich piatich rokov výkonnosť amerického akciového indexu v porovnaní so zvyškom sveta, hlavne s rozvíjajúcimi sa trhmi (emerging markets), výrazne podpriemerná. Túto predikciu ostatne reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, v rámci ktorej máme americké akcie voči porovnávacím indexom, resp. benchmarkom, silne podvážené.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›