GRAF TÝŽDŇA – Valuácia amerických akcií je na rekordnej úrovni

    • Graf týždňa

Podľa finančného modelu investičnej spoločnosti Crescat je momentálna valuácia amerických akcií prakticky najvyššia v histórii. Ako ukazuje nasledujúci graf a tabuľka, väčšina valuáčnych indikátorov, na ktorých je model založený, je v súčasnosti na alebo blízko úrovne 100. percentilu čiže na najvyššej úrovni v histórii. Dáta pritom siahajú až do roku 1900.

GRAF TÝŽDŇA – Valuácia amerických akcií je na rekordnej úrovni

Sú to práve pritom valuácie, ktoré sú pre strednodobú očakávanú akciovú výkonnosť kľúčové. Čím vyššia valuácia, tým sú akcie drahšie a tým nižšie očakávané výnosy. A naopak, čím nižšia valuácia, tým sú akcie lacnejšie a tým vyššie očakávané výnosy.

Aj naše interné valuáčne modely indikujú, že v súčasnosti sú ceny amerických akcií extrémne prestrelené. Vôbec by som sa preto nedivil, pokiaľ by sa priemerne ročné výnosy na strednodobom horizonte piatich rokov pohybovali len okolo nuly. Túto predikciu pritom plne reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, v rámci ktorej máme americké akcie voči porovnávacím indexom čiže benchmarkom silne podvážené.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›