GRAF TÝŽDŇA – Podľa Shillerovho P/E sú americké akcie silne predražené

    • Graf týždňa

Jedným z najpopulárnejších valuačných ukazovateľov amerického akciového trhu je cyklicky očistený pomer P/E nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu a profesora ekonómie z Yale University Roberta Shillera.
 

GRAF TÝŽDŇA – Podľa Shillerovho P/E sú americké akcie silne predražené Tento ukazovateľ má v menovateli namiesto ziskov za posledných 12 mesiacov alebo očakávaných ziskov na nasledujúcich 12 mesiacov priemerný zisk za posledných 10 rokov, ktorý je navyše očistený o infláciu. Zisky sú v priebehu hospodárskeho cyklu silne volatilné, preto Shillerovo P/E je oveľa menej náchylné na volatilitu ziskov na rozdiel od klasického jednoduchého P/E.

Podľa tohto valuačného ukazovateľa sú americké akcie v rámci indexu S&P 500 silne predražené, čo my plne reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, kedy máme americké akcie voči porovnávacím indexom, resp. benchmarkom silne podvážené. Aktuálna hodnota Shillerovho P/E činí rovný 30-násobok, zatiaľ čo dlhodobý priemer je 16,3-násobok. Sme teda takmer na dvojnásobku! Aktuálna hodnota tohto ukazovateľa je taktiež výrazne nad veľmi sledovanou úrovňou dlhodobého priemeru plus jednej smerodajnej odchýlky, ktorá činí 23,2-násobok.

Mierne vyššej hodnoty Shillerovho P/E sme boli svedkami len v rokoch 2017 a 2018, ďalej pri technologickej dot.com bubline na prelome tisícročí a pred Veľkou hospodárskou krízou v 30. rokoch  minulého storočia. Dovolím si preto tvrdiť, že výnosy amerických akcií budú v strednodobom horizonte nadchádzajúcich piatich rokov silne podpriemerné.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›