GRAF TÝŽDŇA – Monetizácia vládnych dlhov je momentálne bezprecedentná

    • Graf týdne

Dnešný graf týždňa ukazuje súvahu kľúčových centrálnych bánk (FED, ECB, Bank of England, Bank of Japan) ako podiel na nominálnom HDP. Môžeme vidieť, že pred 25 rokmi bol objem cenných papierov v bilanciách týchto centrálnych bánk zanedbateľný.

GRAF TÝŽDŇA – Monetizácia vládnych dlhov je momentálne bezprecedentná

Od globálnej finančnej krízy 2008/2009 však začali súvahy prudko narastať s tým, ako tieto centrálne banky začali uplatňovať politiku kvantitatívneho uvoľňovania, tlačenia peňazí čiže nákupu aktív, predovšetkým vládnych dlhopisov. Na konci vlaňajšieho roku činil tento celkový podiel 36 %. Avšak v dôsledku globálnej pandémie centrálne banky v tomto roku objemy nákupov aktív výrazne zosilneli s tým, že aktuálne činí tento podiel historicky najvyššiu úroveň 54 %.

Je veľmi pravdepodobné, že objem súvah kľúčových centrálnych bánk aj naďalej porastie. Centrálne banky tak budú svoje vlády aj naďalej výrazne podporovať. Budú pokračovať v monetizácii vládnych dlhopisov a budú udržiavať ich výnosy do doby splatnosti na veľmi nízkej úrovni. Tým budú taktiež podporovať dlhú udržateľnosť vládnych dlhov.

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

Upozornenie k publikovaným článkom ›