GRAF TÝŽDŇA – Medzinárodný menový fond aktualizoval globálnu ekonomickú prognózu

    • Graf týždňa

Medzinárodný menový fond (MMF) minulý týždeň aktualizoval globálnu ekonomickú prognózu (World Economic Outlook – WEO). Globálny HDP by mal podľa aktualizovanej prognózy v tomto roku poklesnúť o 4,4 %, čo je okrem iného násobne viac než 1% pokles pri globálnej finančnej kríze v roku 2009. Pritom v budúcom roku by mal rast činiť 5,2 %.
 

GRAF TÝŽDŇA – Medzinárodný menový fond aktualizoval globálnu ekonomickú prognózu Z hlavných ekonomík by malo najväčší pokles v tomto roku zaznamenať Španielsko, ktorého HDP by malo poklesnúť o bezprecedentných 12,8 %. Jedinou veľkou ekonomikou, ktorá tohtoročne porastie, by mala byť Čína, konkrétne o 1,9 %. Čína tak bude aj naďalej veľmi významne zvyšovať svoj vplyv vo svetovom hospodárstve.

Je preto evidentné, že sa svetová ekonomika momentálne nachádza v najhlbšej hospodárskej recesii od 2. svetovej vojny. Zároveň Medzinárodný menový fond zdôrazňuje, že je s jeho aktuálnymi prognózami späté obrovské riziko a neistota. Ďalší vývoj bude samozrejme predovšetkým závisieť na vývoji globálnej pandémie.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›