GRAF TÝŽDŇA – Globálny dlh, japonský scenár, zombifikácia ekonomiky a akciové výnosy

  Domnievam sa, že japonský scenár je pre Európsku úniu a USA vysoko pravdepodobný. Fed na svojom včerajšom zasadnutí potvrdil, že bude udržiavať základné úrokové sadzby na nule minimálne do roku 2023. ECB sa bude správať rovnako.

  GRAF TÝŽDŇA – Globálny dlh, japonský scenár, zombifikácia ekonomiky a akciové výnosy

  Je potrebné si uvedomiť, že globálna zadlženosť – štáty, podniky a domácnosti – je najvyššia v histórii, cez 300% globálneho HDP. Ekonomiky si preto momentálne vyššie sadzby nemôžu dovoliť, nakoľko množstvo ekonomických subjektov by vyššiu dlhovú službu jednoducho neustála. Nulové úrokové sadzby tak predlžujú ekonomickú agóniu a anemický hospodársky rast. Zombie spoločnosti, ktorých zisky sú nižšie než náklady na dlhovú službu, sú umelo udržiavané pri živote. Kreatívna deštrukcia ekonomiky podľa slávneho ekonóma Josepha Schumpetera preto nie je umožnená.

  Som preto toho názoru, že bez toho, žeby došlo k poriadnemu prečisteniu globálnej ekonomiky o neživotaschopné subjekty, bude globálny ekonomický rast v nadchádzajúcich rokoch veľmi nízky. Platilo by to aj bez globálnej pandémie Covid-19. Globálna ekonomika veľmi pravdepodobne potrebuje kratšiu ostrejšiu recesiu, pri ktorej by sa svetové hospodárstvo prečistilo. Samozrejme krátkodobo by to malo ďalekosiahle dôsledky do zamestnanosti, preto politici ani centrálny bankári bohužiaľ nie sú ochotní k tomuto scenáru pristúpiť.

  Celkovo sa preto domnievam, že globálny hospodársky rast bude v nasledujúcej dekáde do roku 2030 veľmi slabý. A to bude mať konsekvencie do dynamiky korporátnych fundamentov burzovo obchodovaných korporácií ako tržby, zisky a cash flow. Vzhľadom k tomu, že akciové valuácie sú z globálneho pohľadu najvyššie od roku 2002, jedná sa o pomerne toxický akciový kokteil. Vysoké valuácie, slabá dynamika ziskov. Z toho vyplýva, že priemerná ročná akciová výkonnosť v nastavajúcich desiatich rokoch do roku 2030 bude pravdepodobne veľmi slabá.  Michal Stupavský
  Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
   

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›