GRAF TÝDNE - Zadluženost členských států Evropské unie

    • Graf týdne

Zadluženost států ekonomové analyzují pomocí poměrového ukazatele veřejný dluh/HDP. Úrovně zadluženosti členských států Evropské unie jsou přitom značně různorodé.


Zdroj: Statista

Průměr EU činí 81 %. V tomto ohledu je na tom Česko velmi dobře se zadlužeností 34 %. Nejlépe je na tom Estonsko se zadluženosti pouhých 8 %. Nejhůře je na tom naopak Řecko se zadlužeností 182 %, za kterým následuje Itálie se 134 %. Je otázkou, zdali jsou vůbec tyto úrovně dluhu udržitelné, resp. splatitelné. Největší ekonomika EU Německo má úroveň dluhu relativně zdravou na úrovni 61 %. Přitom Maastrichtské kritérium říká, že by zadluženost neměla překročit 60 %. Česká zadluženost je tak bezpečně pod touto limitní hranicí, nicméně naše vláda by neměla usnout na vavřínech. Pokud by se totiž rozhodla schodky státního rozpočtu a celkovou zadluženost výrazně zvýšit, určitě by se to odrazilo na ocenění vládních dluhopisů. Výnosy, resp. placené úroky, by šly určitě výrazně nahoru a ceny naopak dolů. Financování státního dluhu by se nám tak mohlo hodně prodražit.


Michal Stupavský
investiční stratég skupiny CONSEQ