GRAF TÝDNE - Z hlediska daňových příjmů patří Slovensko k průměru zemí OECD

    • Graf týdne

Podíl daňových příjmů na HDP patří k důležitým makroekonomickým indikátorům.

GRAF TÝDNE - Z hlediska daňových příjmů patří Slovensko k průměru zemí OECD Zdroj: OECD

Měří intenzitu, s jakou stát zdaňuje privátní subjekty a to vzhledem k celkovému ekonomickému výstupu. Do určité míry také měří velikost státního sektoru vzhledem k celé ekonomice. Tento indikátor se označuje také jako daňová kvóta. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj činí 34,3 %. Slovenská republika je proto s podílem 33,1 % velmi blízko průměru. Můžeme proto tvrdit, že zainteresovanost slovenského státu na celé ekonomice je z tohoto hlediska průměrná. Nejvyšší podíl má Francie s podílem 46,1 %. Je známou skutečností, že zainteresovanost francouzského státu na celé ekonomice je enormní. Na druhém konci s nejmenší kvótou stojí Mexiko s podílem pouhých 16,1 %.


Michal Stupavský
investiční stratég skupiny CONSEQ