GRAF TÝDNE - Čínský ekonomický růst v perspektivě

    • Graf týdne

Pokud se podíváme na čínský ekonomický růst optikou posledních 30 let, zjistíme, že se jedná o neuvěřitelný příběh.

GRAF TÝDNE - Čínský ekonomický růst v perspektivě Zdroj: howmuch.net

Od roku 1989 do roku 2018 totiž čínská ekonomika vyrostla 14krát! Jedná se o staré známe kouzlo složeného úroku. 14násobné zvýšení ekonomického výstupu za 30 let odpovídá průměrnému ročnímu tempu růstu HDP na úrovni přibližně 9 %. Toto číslo už tak zázračně na první pohled nevypadá. Za stejné období přitom ekonomika eurozóny vzrostla pouze na 1,68 násobek, americká ekonomika na 2,09 násobek a světová ekonomika na 2,32 násobek. I v tomto světle jsou čínské údaje přímo fascinující a rozhodně je proto můžeme označit za „čínský ekonomický zázrak“. Ani rekordní růst amerických akciových trhů dle indexu S&P 500 nebyl zdaleka tak strmý na úrovni 4,45 násobku. My čínské ekonomice dlouhodobě věříme a domníváme, že se čínskému politickému vedení podaří určité nerovnováhy v čínské ekonomice zvládnout, zejména co se týče zadluženosti soukromého sektoru. Nadprůměrný ekonomický růst bude podle našeho názoru pokračovat i v příštích letech, byť tempo bude již pouze přibližně poloviční kolem úrovně 5 % ročně. Proto máme čínské akcie v naší akciové alokaci vůči srovnávacím indexům, resp. benchmarkům silně nadvážené.


Michal Stupavský
investiční stratég skupiny CONSEQ