GRAF TÝDNE – Koncentrace amerického akciového trhu silně narůstá

    • Graf týdne

Na konci roku 2013 mělo pět největších akcií v hlavním americkém akciovém indexu S&P 500 váhu přibližně 12 %. Mezi těchto pět největších akcií patřily společnosti Apple, Exxon Mobil, Google, Microsoft a Berkshire Hathaway.

GRAF TÝDNE – Koncentrace amerického akciového trhu silně narůstá Od roku 2013 se kompozice společností s největší tržní kapitalizací výrazně proměnila směrem k technologickým společnostem a společnostem navázaných na sektor e-commerce, resp. on-line prodej. Pět největších amerických společností má v současnosti v indexu S&P 500 bezprecedentní podíl na úrovni přibližně 20 %. Mezi tyto největší společnosti v současnosti patří Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) a Facebook.

Je dobře známým faktem, že americký akciový index v posledních letech výrazně překonal akcie ve zbytku světa a je to dáno právě mimořádnou výkonnosti těchto největších titulů sdružených pod zkratkou FAAMG. Pokud by tyto akcie neexistovaly nebo pokud by měly všechny akcie v indexu S&P 500 stejnou váhu, výkonnost amerického akciového indexu by byla srovnatelná se zbytkem světa.

Podle našeho názoru se dostaly valuace amerického akciového indexu na neudržitelně vysokou úroveň. Americké akcie máme proto momentálně v naší globální akciové alokaci silně podvážené. Je samozřejmě pravda, že i díky akciím ve skupině FAAMG a obecně nadprůměrnému podílu technologického sektoru, případně sektoru zdravotnictví, je průměrná „kvalita“ amerických akciových titulů vysoce nadstandardní, což určitou valuační prémii ospravedlňuje.

Stejně tak určitou valuační prémii ospravedlňuje nadprůměrná rentabilita vlastního kapitálu ROE amerických akcií, stejně jako v globálním srovnání nadprůměrná dynamika zisků. Domníváme se nicméně, že současné valuace jsou až příliš vysoké, indikující hluboce podprůměrný očekávaný výnos ve střednědobém horizontu.


Michal Stupavský
investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›