DENNÁ GLOSA - Zníženie globálnej akciovej zložky z -12,5 % na -25,0 %

    • Denná glosa

Na Investičnom výbore dňa 3. februára sme sa rozhodli znížiť váhu globálnej akciovej zložky voči benchmarkom z -12,5 % na -25,0 % medzi neutrálom a minimom. K tomuto kroku nás viedli primárne tri dôvody. Za prvé veľmi solídna výkonnosť globálnych akciových indexov od začiatku tohto roka a za posledných 12 mesiacov. Za druhé veľmi vysoké globálne akciové valuácie. A za tretie riziko zvýšenej inflácie vplyvom bezprecedentného kvantitatívneho uvoľňovania kľúčových centrálnych bánk a stále veľmi uvoľnených fiškálnych politík. Pritom podľa historických štatistík vždy platilo, že pri zvýšenej inflácií sa akciám príliš dobre nedarilo. Domnievame sa preto, že v aktuálnych cenách akcií je už zahrnuté očakávanie veľmi pozitívneho budúceho vývoja a priestor pre ďalší výrazný akciový rast je už výrazne obmedzený.

DENNÁ GLOSA - Zníženie globálnej akciovej zložky z -12,5 % na -25,0 %

Medzi kľúčové riziká nášho mierne pesimistického scenára pre globálne akciové trhy patrí predovšetkým skutočnosť, že kľúčové centrálne banky stále robia nákupy aktív v bezprecedentnom meradle (kvantitatívne uvoľňovanie). Z globálneho pohľadu v minulom roku centrálne banky natlačili 9,2 biliónov dolárov, čo je dokonca trojnásobok oproti predchádzajúcemu rekordu z krízového roku 2008. Nemôžeme preto vylúčiť, že globálne akciové trhy budú pokračovať v raste i za súčasných nových historických maxím, lebo korelácia medzi globálnymi akciovými indexmi a globálnou peňažnou zásobou je skutočne veľmi silná, čo ukazuje nasledujúci graf.


 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›