DENNÁ GLOSA - Výkonnosť našich fondov Active Invest je za posledný rok výrazne nad ich benchmarkmi

    • Denná glosa

Výkonnosť našich fondov Active Invest je v súčasnosti silne nadpriemerná. Ako ukazuje tabuľka nižšie, všetky tri fondy z rodiny Active Invest – Dynamický, Vyvážený i Konzervatívny – majú od začiatku tohto roka a za posledných 12 mesiacov výrazne lepšiu výkonnosť než porovnávacie indexy čiže benchmarky.

DENNÁ GLOSA - Výkonnosť našich fondov Active Invest je za posledný rok výrazne nad ich benchmarkmi

Aké sú kľúčové dôvody tejto vysoko nadštandardnej výkonnosti našich fondov? Za prvé u konzervatívnej dlhopisovej zložky sa nám vyplatilo veľmi konzervatívne nastavenie úrokového rizika, resp. veľmi výrazné podváženie na durácie u českých vládnych dlhopisov. Inak povedané, české vládne dlhopisy s dlhou splatnosťou v posledných mesiacoch zaznamenali podstatné straty, pričom v našich portfóliách sme týchto dlhopisov držali len veľmi málo a podstatne výraznejšiu úlohu v našich portfóliách zohrali české vládne dlhopisy s pohyblivým úročením (floating-rate notes – FRNs) a dlhopisy s veľmi krátkou splatnosťou. Tieto české vládne dlhopisy pritom prepadli výrazne menej než ich náprotivok s dlhšou splatnosťou. Ďalej sa za posledných 12 mesiacov veľmi dobre darilo nami držaným korporátnym dlhopisom.

Za druhé, pokiaľ ide o akciovú zložku, od začiatku roka sa omnoho viac darilo hodnotovým akciám (value stocks) než akciám rastovým (growth stocks). Naše fondy sú pritom práve primárne zamerané na hodnotové akcie a rastovým akciám sa skôr vyhýbajú. Od začiatku roka globálny index hodnotových akcií, MSCI All Country World Value, pripisuje zhodnotenie 8 %, zatiaľ čo  globálny index rastových akcií, MSCI All Country World Growth, je len na nule.

Pevne veríme, že táto nadvýkonnosť našich portfólií voči benchmarkom by mala pokračovať  aj v nasledujúcom období. Domnievame sa, že by výkonnosti akciovej zložky našich fondov malo výrazne pomôcť výrazné nadváženie regiónu strednej Európy, ktorý je z valuáčneho hľadiska prakticky najvplyvnejším regiónom na svete a v uplynulom období za globálnymi akciovými indexmi pomerne výrazne zaostal. Ďalej sme toho názoru, že by nám malo výrazne pomôcť aj nami očakávané pomerne silné oslabenie amerického dolára a to predovšetkým kvôli bezprecedentnému deficitu rozpočtu americkej federálnej vlády.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›