DENNÁ GLOSA - Vrátenie sa k priemeru ako železný zákon finančných trhov

    • Denná glosa

Celkový akciový výnos má všeobecne tri zložky: dividendový výnos, zmena/dynamika korporátnych ziskov a zmena/dynamika valuácií. Dividendový výnos je nestabilnejšia zložka celkového akciového výnosu a na úrovni hlavných akciových indexov sa pohybuje okolo 2-3% ročne. Zmena, resp. dynamika korporátnych ziskov má v dlhom časovom horizonte silnú tendenciu do celkového akciového výnosu prispievať kladne, pretože HDP je v dlhom rastovom trende. Tento trend je však občas prerušený recesiami, ako tomu bolo v minulom roku kvôli globálnej pandémii. Tieto periódy však zvyčajne trvajú len niekoľko málo kvartálov a dynamika HDP, resp. dynamika korporátnych ziskov sa potom vracia k svojmu dlhodobému rastovému trendu.

DENNÁ GLOSA - Vrátenie sa k priemeru ako železný zákon finančných trhov

Zmena, resp. dynamika akciových valuácií je však úplne odlišná disciplína. Akciové valuácie síce v krátkom období niekoľkých rokov majú tendenciu výrazne prestrelovať nahor (chamtivosť) aj nadol (strach), avšak v strednom až dlhšom časovom období majú akciové valuácie silnú tendenciu navracať sa k priemerným, resp. rovnovážnym dlhodobým úrovniam. Tento proces je železným zákonom finančných trhov a označuje sa ako vrátenie sa k priemeru (angl. Mean-reversion process).

Vzhľadom k tomu, že sú momentálne globálne akciové valuácie rekordné, je veľmi pravdepodobné, že v najbližších rokoch bude zmena, resp. dynamika akciových valuácií prispievať k celkovému akciovému výnosu negatívne, pretože v rámci procesu návratu sa k priemeru by mali akciové valuácie začať pomaly a postupne klesať a približovať sa priemerným historickým, resp. rovnovážnym úrovniam.

Samozrejme nikto nedokáže finančné trhy presne časovať, teda je celkom dobre možné, že valuácie budú ešte nejakú dobu pokračovať v raste. Koniec koncov sa aj ja do určitej miery prikláňam k názoru, že rovnovážne valuácie sú teraz o niečo vyššie ako v minulosti a to kvôli rekordne nízkym úrokových sadzbám a stále bezprecedentnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu kľúčových centrálnych bánk.

Na druhú stranu sa však domnievam, že aktuálne globálne akciové valuácie, podľa môjho globálneho Z-Score takmer tri smerodajné odchýlky nad dlhodobými historickými priemermi, odstrelili smerom nahor až príliš, na úrovne, ktoré ani pokračujúce kvantitatívne uvoľňovanie ospravedlniť nedokáže.

K tomu je však potrebné tiež dodať, že rekordné valuácie samy o sebe negatívnym katalyzátorom pre veľkú akciovú korekciu nie sú. Ak sa pozrieme do histórie, negatívnym katalyzátorom veľkých akciových korekcií zvyčajne bol začiatok sprísňovania menových politík. A vzhľadom k tomu, že americký Fed jednoznačne indikuje, že základné úrokové sadzby nebude dvíhať minimálne do roku 2024, tento negatívny katalyzátor sa veľmi pravdepodobne v najbližších kvartáloch nerealizuje.

V každom prípade však jednoznačne platí, že rekordné valuácie do budúcich rokov predpokladajú výrazne podpriemerné priemerné očakávané ročné výnosy. S tým sa budú musieť investori zmieriť. Domnievam, že ani tentoraz to nebude iné.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›