DENNÁ GLOSA - Valuačný indikátor Warrena Buffetta naznačuje výrazné nadhodnotenie globálnych akciových trhov

    • Denná glosa

V poslednej dobe som písal často o tom, že globálne akciové trhy sú veľmi drahé a to hlavne kvôli extrémnemu nadhodnoteniu amerických akcií. Tento názor podporuje aj tzv. valuačný indikátor Warrena Buffetta, ktorý je definovaný ako pomer globálnej trhovej akciovej kapitalizácie, teda trhovej hodnoty všetkých burzovo obchodovaných spoločností, na globálnom nominálnom HDP.

DENNÁ GLOSA - Valuačný indikátor Warrena Buffetta naznačuje výrazné nadhodnotenie globálnych akciových trhov

V grafe môžeme vidieť vývoj tohto indikátora v čase na dátach dostupných od roku 2004. Vidíme, že dlhodobý priemer tohto indikátora je na úrovni 85 %. Aktuálna hodnota činí 123 %, čo je nové historické maximum, dokonca nad úrovňou predchádzajúceho maxima z doby pred začiatkom globálnej finančnej krízy v roku 2007. Pritom aktuálna hodnota tohto ukazovateľa je tiež výrazne vyššia než dôležitá hladina dlhodobého priemeru plus jednej smerodajnej odchýlky na úrovni 99 %.

Aj podľa tohto valuačného ukazovateľa sú preto globálne akciové trhy ocenené veľmi vysoko. To implikuje moje očakávanie, že v nasledujúcich rokoch bude priemerné ročne zhodnotenie globálnych akcií výrazne pod dlhodobým priemerom.
 

​ 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›