DENNÁ GLOSA - Valuáčny indikátor Warrena Buffetta indikuje výraznú nadhodnotenosť globálnych akciových trhov

    • Denná glosa

Valuáčny indikátor Warrena Buffetta – definovaný ako podiel globálnej akciovej trhovej kapitalizácie na globálnom HDP – sa aktuálne pohybuje blízko historického maxima na úrovni 123%. To indikuje, že globálne akciové trhy sú ako celok výrazne nadhotnotené a očakávané akciové zhodnotenie do nadchádzajúcich rokov je preto rozhodne podpriemerné.

DENNÁ GLOSA - Valuáčny indikátor Warrena Buffetta indikuje výraznú nadhodnotenosť globálnych akciových trhov

Na túto globálnu akciovú predraženosť reagujeme našou aktívnou investičnou správou. Najdrahší akciový región, USA, máme v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom výrazne podvážený. Na druhú stranu máme nadvážené rozvíjajúce sa trhy (emerging markets), v čele so strednou Európou a rozvíjajúcou sa Áziou, ktoré považujeme z valuáčneho hľadiska za výrazne lacnejšie. Naďalej sa vyhýbame rastovým akciám (growth stocks) a naopak preferujeme hodnotové akcie (value stocks) z tradičných odvetví ako finančné služby, energetika či spracovateľský priemysel.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›