DENNÁ GLOSA - V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým aplikovať aktívny investičný prístup

    • Denná glosa

Ako ukazuje dnešný graf, z kombinovaného pohľadu sú akcie a dlhopisy najdrahšie v histórii. Preto je ich očakávané priemerné ročné zhodnotenie v strednodobom horizonte najbližších piatich rokov skôr podpriemerné.

DENNÁ GLOSA - V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým aplikovať aktívny investičný prístup

V dnešnej dobe je preto dôležitejšie ako kedykoľvek predtým aplikovať aktívny investičný prístup, tzn. snažiť sa nakupovať podhodnotené aktíva a vyhýbať sa či predávať nadhodnotené aktíva. V rámci nášho aktívneho prístupu máme v globálnej akciovej alokácii veľmi výrazne podvážené americké akcie, ktoré považujeme za veľmi silno predražené. Valuačný ukazovateľ EV/EBITDA hlavného amerického akciového indexu S&P 500 momentálne činí 20. Na druhej strane máme nadváženú strednú Európu - EV/EBITDA stredoeurópskeho akciového indexu CECEEUR aktuálne na úrovni 9 a rozvíjajúce sa Ázii na čele s Čínou a Indiou - EV/EBITDA indexu MSCI Asia ex-Japan aktuálne na úrovni 15.

Pokiaľ ide o dlhopisy, tie sú momentálne ako globálna trieda aktív tiež prakticky najdrahšie v histórii, keď priemerný globálny dlhopisový výnos do splatnosti podľa agentúry Bloomberg aktuálne činí púhych 1,13%. Priemerný reálny inflačne-očistený globálny dlhopisový výnos do splatnosti je preto aj naďalej pomerne hlboko v zápore, aktuálne na úrovni -1,7%. Ide o tzv. Finančnú represiu (angl. Financial Repression).

Aj naďalej sa preto domnievame, že vládne dlhopisy relatívne bezrizikových krajín príliš priestoru pre solídne zhodnotenie v strednodobom horizonte najbližších piatich rokov neponúkajú, a to vrátane českých vládnych dlhopisov. Preto udržiavame duráciu subportfólia českých vládnych dlhopisov oproti benchmarkom aj naďalej výrazne nižšie tak, aby sme naše investičné portfóliá ochránili pred prípadným pokračovaním rastu požadovaných výnosov do splatnosti, resp. poklesu trhových cien dlhopisov.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›