DENNÁ GLOSA - Tiež korporátne dlhopisy s neinvestičným ratingom - high-yield - sú teraz pomerne drahé

    • Denná glosa

Atraktivita korporátnych dlhopisov sa meria pomocou tzv. kreditných marží čiže kreditných spreadov. Tie udávajú výnosovú prémiu korporátnych dlhopisov nad výnosmi relatívne bezrizikových vládnych dlhopisov, prípadne nad sadzby úrokových swapov.

DENNÁ GLOSA - Tiež korporátne dlhopisy s neinvestičným ratingom - high-yield - sú teraz pomerne drahé V prípade eurových korporátnych dlhopisov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield) aktuálne činí priemerná kreditnej marža 264 bázických bodov, čiže 2,64%. To je pomerne výrazne nižšie, než dlhodobý priemer na úrovni 389 bázických bodov. Podľa tohto indikátora sú preto aj korporátne dlhopisy s neinvestičným špekulatívnym ratingom pomerne drahé a investori od nich kvôli tomu v nasledujúcom období nemôžu očakávať nijako žiarivé zhodnotenie. Zároveň je pritom potrebné sa orientovať výhradne na emitentov so solídnou rozvahou, ktorí nie sú nadmerne zadĺžení a zároveň na emitentov, ktorí generujú solídny cash flow, pretože globálna makroekonomická situácia a výhľad sú aj podľa posledných vyjadrení predstaviteľov Medzinárodného menového fondu značne neisté.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›