DENNÁ GLOSA - Tentoraz je to iné?

    • Denná glosa

Štyri najnebezpečnejšie slová v investovaní sú nasledovné: Tentoraz je to iné (This time it's different). Tým mám na mysli to, že si v dnešnej dobe mnoho naivných investorov hovorí, že valuácia čiže ocenenie akciových trhov nie je pre strednodobé očakávané akciové zhodnotenie v najbližších rokoch vôbec relevantné. Aj ja som sa v posledných niekoľkých týždňoch prichytil, že som začal pochybovať, či je táto klasická akciová poučka stále platná. Akciový výhľad totiž na prvý pohľad vyzerá veľmi dobre. Globálna ekonomika v tomto roku rýchlo porastie, vakcinácia nabieha rýchlym tempom prakticky po celom svete a korporátne zisky burzovo obchodovaných podnikov tento rok veľmi rýchlo porastú. Zdalo by sa preto, že nič nemôže stať v ceste ďalšiemu silnému akciovému rastu v najbližších rokoch.

DENNÁ GLOSA - Tentoraz je to iné?

Musím si preto neustále pripomínať základné investičné pravidlá, s ktorými prišiel už otec zakladateľ hodnotového investovania Benjamin Graham. To kľúčové hovorí, budem sa opakovať, že pre strednodobé očakávané akciové zhodnotenie v najbližších rokoch sú skutočne kľúčové valuácie. A tie sú momentálne rekordné, dokonca vyššie ako pri technologickej bubline v roku 2000. Na túto skutočnosť sa preto neustále snažím myslieť, pretože inak by ma boli schopní perma býky uviesť na scestie tzv. Behaviorálneho predsudku prehnaného optimizmu (overoptimism bias).

Domnievam sa, že je preto dnes viac ako inokedy kľúčové aplikovať aktívnu investičnú stratégiu, čo znamená nakupovať predovšetkým podhodnotené aktíva a vyhýbať sa alebo predávať nadhodnotené aktíva. V rámci našej globálnej akciovej alokácie máme veľmi silno voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom podvážené americké akcie, ktoré momentálne považujeme za extrémne predražené. Na druhú stranu máme nadvážené najmä niektoré regióny z rozvíjajúcich sa trhov, predovšetkým strednú a východnú Európu a rozvíjajúcu sa Áziu na čele s Čínou a Indiou.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›