DENNÁ GLOSA - Štartujúce valuácie sú pre očakávané akciové výnosy zásadné

    • Denná glosa

Ako ukazujú dnešné grafy investičnej spoločnosti J.P.Morgan Asset Management, štartujúce valuácie sú pre akciové výnosy – v strednodobom horizonte päť rokov – úplne zásadné.

DENNÁ GLOSA - Štartujúce valuácie sú pre očakávané akciové výnosy zásadné

Ľavý graf indikuje, že pre krátkodobý horizont jedného roka nie sú štartujúce valuácie, tu valuačný pomer P/E, podstatné. Body na grafu sú totiž v priemere dosť vzdialené od regresnej priamky a koeficient determinácie je len 8 %. Avšak pre strednodobý horizont päť rokov je situácia diametrálne odlišná. Na pravom grafe vidíme, že vzdialenosť bodov od regresnej priamky je v priemere veľmi krátka a koeficient determinácie je veľmi solídnych 44 %. Laicky povedané, pre očakávané priemerné ročné výnosy v strednodobom horizonte päť rokov sú štartujúce valuácie P/E úplne zásadné. Čím nižšie valuácie, tým vyššie očakávané priemerné ročné výnosy. A naopak, čím vyššie valuácie, tým nižšie očakávané priemerné ročné výnosy.

Aktuálne hodnoty valuačného ukazovateľa P/E kľúčových akciových indexov sa pohybujú okolo historických maxím. Platí to hlavne o americkom akciovom indexe S&P 500. Táto skutočnosť preto indikuje, že očakávané priemerné ročné akciové výnosy v najbližších piatich rokoch budú pravdepodobne veľmi nízke. Koniec koncov výkonnosť najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World bola v posledných dvoch rokoch vysoko nadštandardná. V roku 2019 si tento index pripísal zisk 24 % a v minulom roku 2020 zisk 14 %. Dá sa preto povedat, že tieto minulé výnosy „odjedli“ z očakávanej budúcej výkonnosti. Investori sa preto musia zmieriť s faktom, že akciová výkonnosť v priebehu najbližších piatich rokoch bude pravdepodobne skôr podpriemerná.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›