DENNÁ GLOSA - Rozvíjajúce sa trhy nám tento rok zatiaľ robia radosť

    • Denná glosa

Našej hlavnej akciovej stávke sa tento rok zatiaľ  darí výborne. Rozvíjajúce sa trhy totiž podľa indexu MSCI Emerging Markets tento rok zatiaľ pripisujú zisk 7,9 %, zatiaľ čo rozvinuté trhy podľa indexu MSCI World pripisujú zisk „len“ 2,4 %. Rozvíjajúce sa trhy tak zatiaľ trhy rozvinuté prekonávajú o 5,5 %.

DENNÁ GLOSA - Rozvíjajúce sa trhy nám tento rok zatiaľ robia radosť Nazdávame sa, že rozvíjajúce sa trhy by mali rozvinuté trhy i naďalej prekonávať. Kľúčovým dôvodom je fakt, že rozvíjajúce sa trhy sú výrazne lacnejšie. Napríklad valuačný ukazovateľ P/E rozvíjajúcich sa trhov aktuálne činí 25, zatiaľ čo u rozvinutých trhov tento ukazovateľ činí 33. U rozvíjajúcich sa trhov je tak prítomný valuačný diskont 24 %. Ten by sa mal podľa nášho názoru v priebehu času neutralizovať, pretože rozvíjajúce sa ekonomiky majú oproti ekonomikám rozvinutým výrazne silnejšiu dynamiku ekonomiky rastu, výrazne nižšiu zadlženosť súkromného i vládneho sektora, či lepšie demografické trendy. Navyše tu máme výrazný priestor pre efekt navrátenia sa k priemeru (anglicky mean-reversion), pretože podvýkonnosť rozvíjajúcich sa trhov bola za uplynulú dekádu skutočne obrovská.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›