DENNÁ GLOSA - Rast dlhopisových výnosov vzbudzuje u centrálnych bankárov nepokoj

    • Denná glosa

Centrálni bankári FEDu aj ECB v posledných dňoch intenzívne komentovali nárast dlhopisových výnosov do splatnosti. Nárast dlhopisových výnosov sa im príliš nepáči. Najmä predstavitelia ECB zdôrazňovali, že v prípade ďalšieho rastu výnosov by mohla ECB zasiahnuť, aby podľa ich slov nebolo ohrozené krehké ekonomické oživenie a finančné podmienky v eurozóne.

DENNÁ GLOSA - Rast dlhopisových výnosov vzbudzuje u centrálnych bankárov nepokoj

Centrálni bankári by podľa môjho názoru aj naďalej radi videli dlhopisové výnosy čo najnižšie. Hoci to verejne nepriznajú, rekordné nízke dlhopisové výnosy, udržiavané na týchto minimálnych úrovniach masívnym kvantitatívnym uvoľňovaním, primárne slúži k udržateľnosti rekordnej vládnej zadlženosti.

Pritom však centrálni bankári svoju ultra uvoľnenou menovou politikou výrazne podkopávajú nohy investorom, ktorí musia už dlhšiu dobu čeliť tzv. Finančnej represii. Tá označuje stav na globálnych dlhopisových trhoch, kedy sú reálne inflačne očistené dlhopisové výnosy do splatnosti záporné. Tento stav globálnych dlhopisových trhov má za následok to, že reálna hodnota a kúpna sila kapitálu investorov investovaných do dlhopisov v čase paradoxne klesá.

Preto sa musia investori čoraz viac zameriavať na rizikovejšie dlhopisové segmenty, predovšetkým korporátne dlhopisy s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield), aby dosiahli výnosových cieľov svojich investičných portfólií. Pritom však zároveň korešpondujúcim spôsobom prijímajú vyššie investičné riziko.
 

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›