DENNÁ GLOSA - Racionálna bublina

    • Denná glosa

V posledných dňoch sa v médiách čím ďalej viac objavuje názor, že aktuálna situácia na globálnych akciových trhoch by sa dala označiť za „racionálnu bublinu“. Označenie „bublina“ kvôli tomu, že aktuálne valuácie čiže ocenenie globálnych akciových trhov je extrémne vysoké blízko historických maxím. Napríklad podľa nášho proprietárneho valuáčneho modelu, ktorý je založený na ukazovateľoch P/E, P/B a P/S, je momentálne najširší globálny akciový index MSCI All Country World nadhodnotený o približne 50 %. Koniec koncov aktuálna hodnota globálneho P/E činí extrémnych 33. Podľa klasických valuáčnych indikátorov sú teda globálne akciové trhy veľmi drahé, tzn. ide o „bublinu“.

DENNÁ GLOSA - Racionálna bublina

Prídavok „racionálna“ k označeniu bublina sa podľa niektorých investičných expertov vyskytuje preto, že vzhľadom k bezprecedentnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu čiže tlačeniu peňazí kľúčovými  centrálnymi bankami nie sú akciové valuácie zasa až tak vysoké. Napríklad my pracujeme s indikátorom, ktorý dáva do pomeru globálnu akciovú tržnú kapitalizáciu s globálnou peňažnou zásobou. Hodnota tohto indikátora momentálne činí 111 % a je len nepatrne nad dlhodobým historickým priemerom. Pokiaľ teda prihliadneme k množstvu peňazí, ktoré sa točí v globálnom finančnom systému, globálne akciové trhy sa nemusia zdať byť drahé, to je ten prídavok „racionálna“ k označeniu bublina.

Aký záver si z tejto analýzy odniesť? Podľa nášho názoru je pravda niekde uprostred. Podľa tradičných valuáčnych indikátorov ako P/E sú globálne akciové trhy extrémne drahé, hnané bezprecedentnými valuáciami amerických akcií. Na druhú stranu je rovnako nepopierateľný fakt, že kvantitatívne uvoľňovanie finančným trhom veľmi silno pomáha. Centrálne banky totiž svojimi nákupmi na sekundárnom trhu podporujú trhové ceny dlhopisov, čím zároveň znižujú požadované dlhopisové výnosy do doby splatnosti. Tie sú pritom aktuálne rekordne nízke, keď priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti činí len 0,9 %. Rekordne nízke dlhopisové výnosy do doby splatnosti zasa zvyšujú fundamentálne vnútorné hodnoty akcií, lebo za inak rovnakých podmienok platí, že ak budúce očakávané cash flow, ktoré spoločností vygenerujú, diskontujeme nižšími úrokovými sadzbami, tak dostaneme výrazne vyššie odhady fundamentálnych vnútorných hodnôt. Aktuálne rekordné klasické valuáčne indikátory ako P/E nemusia byť zas až tak premrštené, vzhľadom ku globálnej peňažnej zásobe, aj keď v každom prípade sú v súčasnosti nesmierne vysoké.

V každom prípade podľa nášho názoru platí, že globálne akciové valuácie rozhodne nie sú nízke. Preto sú implikované priemerné očakávané ročné akciové výnosy v strednodobom horizonte nadchádzajúcich piatich rokov dosť nízke. Túto skutočnosť koniec koncov reflektujeme v našej globálnej akciové alokácii, v rámci ktorej máme portfólio v globálnej akciové zložke voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom podvážené. Domnievame sa, že by nejaká korekcia v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch určite mohla prísť. Pokiaľ by sa tak stalo, pravdepodobne by sme korekciu využili k zvýšeniu globálnej akciovej zložky a k zlepšeniu nášho globálneho akciového výhľadu.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›