DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie dlhopisov do budúcich rokov je skôr slabšie

    • Denná glosa

Dlhopisy sú momentálne ako globálna trieda aktív prakticky najdrahšia v histórii, keď priemerný globálny dlhopisový výnos do splatnosti - kľúčový indikátor atraktivity dlhopisov - podľa agentúry Bloomberg teraz činí púhych 1,14% a pohybuje sa tak aj naďalej blízko historického minima z augusta minulého roka, a to aj po tohtoročnej dlhopisovej korekcii. Priemerný reálny globálny dlhopisový výnos do splatnosti, teda očistený o infláciu, je preto aj naďalej pomerne hlboko v zápore na úrovni -1,5%. Aj naďalej sa preto domnievam, že vládne dlhopisy relatívne bezrizikových krajín príliš priestoru pre solídne zhodnotenie v strednodobom horizonte najbližších piatich rokov neponúkajú, a to vrátane českých vládnych dlhopisov.

DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie dlhopisov do budúcich rokov je skôr slabšie

V rámci riadenia rizika dlhopisových portfólií je kľúčové riadenie úrokového rizika. Zjednodušene povedané ide o to, že pri dlhopisových korekciách majú silnú tendenciu viac klesať ceny dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Za inak rovnakých okolností totiž platí, že nárast požadovaných výnosov do splatnosti, povedzme o jeden percentuálny bod, za inak rovnakých okolností spôsobí oveľa väčší pokles ceny dlhopisu s desaťročnou splatnosťou ako u dlhopisu napríklad s dvojročnou splatnosťou.

Pre riadenie úrokového rizika portfólia dlhopisov je kľúčová tzv. Durácia (angl. Duration), ktorá udáva citlivosť trhových cien dlhopisov práve na pohyb úrokových sadzieb, resp. požadovaných výnosov do splatnosti. Pritom platí, že čím nižšiu duráciu portfólio má, resp. čím kratšia je priemerná splatnosť dlhopisového portfólia, tým nižšie úrokové riziko je v portfóliu prítomné. Napríklad u nášho hlavného dlhopisového fondu - Conseq Invest Dlhopisový - činí durácia portfólia iba 1,8. A naproti tomu durácia porovnávacieho indexu čiže benchmarku je výrazne vyššia na úrovni 6,6.

Z tohto faktu vyplýva kľúčový záver a to ten, že pri raste požadovaných dlhopisových výnosov do splatnosti, resp. poklesu trhových cien dlhopisov, bude náš fond trpieť oveľa menej ako benchmark. Tohto vývoja sme koniec koncov svedkami od začiatku tohto roka, kedy náš dlhopisový fond svoj benchmark výrazne prekonáva. Podváženie na duráciu samozrejme naše dlhopisové portfólia od poklesu úplne neochráni, avšak minimálne v porovnaní s benchmarkami bude toto veľmi defenzívne nastavenie znamenať veľmi výraznú relatívnu nadvýkonnosť nášho fondu.

A pokiaľ ide o korporátne dlhopisy, tie sú momentálne tiež skôr drahé, lebo tzv. kreditná marža čiže rizikové prirážky, ktoré merajú výnosovú prémiu korporátnych dlhopisov oproti relatívne bezrizikovým výnosom vládnych dlhopisov alebo sadzbám úrokových swapov, sú výrazne pod úrovňami historických priemerov. Naša aktívna správa portfólií korporátnych dlhopisov je však tiež nastavená pomerne defenzívne, čo sa kreditného rizika týka. U korporátnych dlhopisov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield) sa totiž zameriavame najmä na spoločnosti, ktoré nie sú extrémne predlžené, napríklad podľa pomeru čistý dlh/EBITDA, a zároveň na spoločnosti, ktoré generujú veľmi solídny cash flow, napríklad podľa pomeru prevádzkový cash flow/investovaný kapitál. Trúfam si preto tvrdiť, že naše veľmi robustné kreditné analýzy by mali pomôcť zabrániť výrazne nadpriemernému výskytu problematických emitentov.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›