DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie amerických akcií do budúcich rokov je extrémne slabé

    • Denná glosa

Valuácie čiže ocenenie hlavného amerického akciového indexu S&P 500 je momentálne na historickom rekorde. Valuácie sú dokonca vyššie ako pri technologickej bubline v roku 2000. Valuačný indikátor P/S - pomer ceny akcie k tržbám na akcií (price-to-sales ratio) - je aktuálne na novom rekorde na úrovni 3,0.

DENNÁ GLOSA - Očakávané zhodnotenie amerických akcií do budúcich rokov je extrémne slabé

A sú to práve valuácie, ktoré sú pre priemerné ročné očakávané akciové výnosy v strednodobom horizonte kľúčové. Moja regresná analýza s logaritmickou funkciou pritom indikuje, že by mohlo byť zhodnotenie amerických akcií v nasledujúcich piatich rokoch celkovo dokonca negatívne. Rekordné valuácie totiž predpokladajú, že by sa valuácie mali v strednodobom horizonte najbližších piatich rokov postupne normalizovať, tzn. postupne klesnúť bližšie k hranici dlhodobého priemeru. Valuácie teda budú veľmi pravdepodobne prispievať v nasledujúcich piatich rokoch v celkovému zhodnotenie amerických akcií silne negatívne.

Z tohto dôvodu máme americké akcie v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom silne podvážené, resp. ich držíme v našich investičných portfóliách relatívne veľmi málo. Na druhú stranu preferujeme oveľa atraktívnejšie ocenené regióny, predovšetkým strednú a východnú Európu.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›