DENNÁ GLOSA - Nízke úrokové sadzby neospravedlňujú rekordné akciové valuácie

    • Denná glosa

Vo finančnom svete momentálne prebieha vášnivá debata, či rekordne nízke úrokové sadzby a rekordne nízke dlhopisové výnosy do doby splatnosti ospravedlňujú rekordné akciové valuácie typu P/E. Ja sa domnievam, že neospravedlňujú a že priemerné ročné očakávané akciové výnosy pre nadchádzajúce roky sú silne podpriemerné.

DENNÁ GLOSA - Nízke úrokové sadzby neospravedlňujú rekordné akciové valuácie

Za inak rovnakých podmienok samozrejme platí, že v rámci valuáčnych DCF modelov (discounted cash flow) nízke diskontné sadzby implikujú vyššiu fundamentálnu vnútornú hodnotu akcií. Zároveň taktiež platí, že v rámci relatívnych valuáčnych metrík typu P/E nízke úrokové sadzby taktiež za inak rovnakých podmienok implikujú vyššie rovnovážne násobky.

Avšak to je len jedna strana valuáčnej mince. V absolútnych (DCF) i relatívnych valuáčnych modeloch (P/E) hrá rovnako významnú úlohu aj očakávané tempo rastu dividend, ziskov či cash flow. Pritom z historického pohľadu vždy platilo, že nízke úrokové sadzby a nízke dlhopisové výnosy do doby splatnosti boli indikátorom slabého ekonomického rastu. A slabý očakávaný ekonomický rast neznamená nič iné než slabý očakávaný rast dividend, ziskov a cash flow.

Takže ak sa pozrieme na druhú stranu hodnotiacej rovnice, t. j. očakávanú mieru rastu (g), trúfam si povedať, že súčasný veľmi slabý očakávaný trend rastu svetového hospodárstva v nadchádzajúcich rokoch, čiastočne v dôsledku potreby obsluhy rekordného globálneho dlhu a slabej dynamiky produktivity práce, výrazne znižuje rovnováhu, zásadne odôvodnené, násobky ocenenia, ako napríklad P/E. Preto sa odvážim povedať, že oba vplyvy na oceňovanie sa navzájom eliminujú. Rekordne nízke úrokové sadzby idú proti slabému očakávanému rastu.

Pokiaľ je tento pohľad správny, potom aktuálne rekordné valuáčne násobky globálnych akciových trhov fundamentálne ospravedlniteľné nie sú. To by indikovalo, že aktuálne sú akciové trhy nadhodnotené. My koniec koncov tento názor reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, v rámci ktorej máme akcie, aj keď len mierne, voči benchmarkom podvážené.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›