DENNÁ GLOSA - Náš výhľad na akcie je mierne negatívny

    • Denná glosa

Na akcie máme teraz mierne negatívny názor. V polovici marca sme sa rozhodli realizovať ďalšiu časť akciových ziskov a to predovšetkým preto, že I.) hlavné globálne akciové indexy sa momentálne pohybujú na nových historických maximách, II.) akciové valuácie čiže ocenenie globálnych akciových indexov je tiež na historických maximách alebo na najvyšších úrovniach od technologickej bubliny v roku 2000, a III.) kvôli našim obavám z výrazne zvýšenej inflácie kvôli stále bezprecedentným monetárnym a fiškálnym stimulom v kľúčových najväčších ekonomikách, najmä USA, eurozóne a Japonsku. Pritom podľa historických štatistík vždy platilo, že pri zvýšenej inflácii sa akciám príliš dobre neviedlo. Domnievame sa preto, že v aktuálnych cenách akcií je už zacenené očakávanie veľmi pozitívneho budúceho vývoja a priestor pre ďalší výrazný akciový rast je už výrazne obmedzený.

DENNÁ GLOSA - Náš výhľad na akcie je mierne negatívny Na druhej strane musíme zdôrazniť, že celkové nadhodnotenie globálnych akciových trhov je spôsobené predovšetkým extrémnym nadhodnotením amerických akcií (P/E 32; P/S 3,0; EV/EBITDA 20). Tie máme preto v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne podvážené. Ak sa vyplní naše očakávanie a americké akcie v nasledujúcich mesiacoch budú za zvyškom sveta výrazne zaostávať, na relatívnej výkonnosti našich portfólií voči benchmarkom sa to prejaví veľmi pozitívne.

Na druhú stranu sa domnievame, že niektoré regióny z rozvíjajúcich sa trhov sú aj naďalej ocenené veľmi atraktívne. Patrí medzi ne predovšetkým región strednej a východnej Európy, ktorý v uplynulých rokoch za globálnymi akciovými indexmi veľmi výrazne zaostával. Stredná Európa je momentálne pravdepodobne vôbec najlacnejším regiónom na celom svete (P/E 18; P/S 1,3; EV/EBITDA 9). Región strednej Európy máme preto v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne nadvážený. Pevne veríme, že si k nemu v najbližších mesiacoch investori cestu opäť nájdu.

Ďalším regiónom, ktorý máme v rámci globálnej akciovej zložky výrazne nadvážený, je región rozvíjajúcej sa Ázie na čele s Čínou (P/E 25; P/S 1,9; EV/EBITDA 15). Tomuto regiónu sa v posledných kvartáloch darilo veľmi dobre a naše investičné portfóliá z tohto vývoja výrazne profitovali. Pevne pritom veríme, že nadvýkonnosť tohto regiónu by mala pokračovať aj vo zvyšku tohto roka. Rozvíjajúca sa Ázia je totiž momentálne hospodárskym motorom celého sveta. HDP Indie by malo podľa poslednej prognózy Medzinárodného menového fondu v tomto roku rásť o 11% a HDP Číny o 8%. To by sa samozrejme malo výrazne pozitívne prejaviť na dynamike korporátnej ziskovosti lokálnych burzovo obchodovaných firiem a poťažmo akciovej výkonnosti.

Medzi kľúčové riziká nášho mierne pesimistického scenára pre globálne akciové trhy patrí predovšetkým skutočnosť, že kľúčové centrálne banky stále vykonávajú nákupy aktív v bezprecedentnom meradle (kvantitatívne uvoľňovanie). Z globálneho pohľadu v minulom roku centrálne banky natlačili 9,2 bilióna dolárov, čo je dokonca trojnásobok oproti predchádzajúcemu rekordu z krízového roku 2008. Nemôžeme teda vylúčiť, že globálne akciové trhy budú pokračovať v raste aj zo súčasných historických maxím, pretože korelácia medzi globálnymi akciovými indexy a globálnou peňažnou zásobou je od globálnej finančnej krízy skutočne veľmi silná.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›