DENNÁ GLOSA - Na prípadné pokračovanie dlhopisovej korekcie sú naše portfólia dobre pripravené

    • Denná glosa

Včera som písal o tom, že by som sa vôbec nečudoval, ak by korekcia na globálnych dlhopisových trhoch pokračovala aj v nasledujúcom období. Vzhľadom k tomu, že sme túto korekciu očakávali už nejakú dobu, chcel by som v dnešnom texte zdôrazniť, že naše dlhopisové portfóliá sú na tento scenár dobre pripravená a že sú preto nastavené veľmi defenzívne.

DENNÁ GLOSA - Na prípadné pokračovanie dlhopisovej korekcie sú naše portfólia dobre pripravené V rámci riadenia rizika dlhopisových portfólií je kľúčové riadenia úrokového rizika. Zjednodušene povedané ide o to, že pri dlhopisových korekciách majú silnú tendenciu viac klesať ceny dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Za inak rovnakých okolností totiž platí, že nárast požadovaných výnosov do doby splatnosti, povedzme o jeden percentuálny bod, za inak rovnakých okolností spôsobí oveľa väčší pokles ceny dlhopisu s desaťročnou splatnosťou ako u dlhopisu napríklad s dvojročnou splatnosťou.

Pre riadenie úrokového rizika portfólia dlhopisov je kľúčová tzv. durácia, ktorá udáva citlivosť trhových cien dlhopisov práve na pohyb úrokových sadzieb, resp. požadovaných výnosov do doby splatnosti. Pritom platí, že čím nižšiu duráciu portfólio má, resp. čím kratšia je priemerná splatnosť dlhopisového portfólia, tým nižšie úrokové riziko je v portfóliu prítomné. Napríklad u nášho hlavného dlhopisového fondu - Conseq Invest Dlhopisový - činí durácia portfólia iba 1,8. A naproti tomu durácia porovnávacieho indexu čiže benchmarku je výrazne vyššia na úrovni 6,6.

Z tohto faktu vyplýva kľúčový záver a to ten, že pri raste požadovaných dlhopisových výnosov do doby splatnosti, resp. poklesu trhových cien dlhopisov, bude náš fond trpieť oveľa menej ako benchmark. Tohto vývoja sme koniec koncov svedkami v posledných týždňoch, keď náš dlhopisový fond svoj benchmark výrazne prekonáva. Podváženie na duráciu samozrejme naše dlhopisové portfólia od poklesu úplne neochráni, avšak minimálne v porovnaní s benchmarkmi bude toto veľmi defenzívne nastavenie znamenať veľmi výraznú relatívnu nadvýkonnosť nášho fondu.

A pokiaľ ide o korporátne dlhopisy, tie sú momentálne taktiež veľmi drahé, nakoľko tzv. kreditné marže čiže rizikové prirážky, ktoré merajú výnosovú prémiu korporátnych dlhopisov oproti relatívne bezrizikovým výnosom vládnych dlhopisov alebo úrokových swapov, sú výrazne pod úrovňami historických priemerov. Naša aktívna správa portfólií korporátnych dlhopisov je však tiež nastavená pomerne defenzívne, čo sa kreditného rizika týka. U korporátnych dlhopisov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield) sa totiž zameriavame prevažne na spoločností, ktoré nie sú extrémne zadlžené, napríklad podľa pomeru čistý dlh/EBITDA, a zároveň na spoločností, ktoré generujú veľmi solídny cash flow, napríklad podľa pomeru prevádzkový cash flow/čistý dlh. Dovolím si preto tvrdiť, že naše veľmi robustné kreditné analýzy by mali pomôcť zabrániť výrazne nadpriemernému výskytu problematických emitentov.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›