DENNÁ GLOSA - Na akcie mám teraz skôr opatrný názor

    • Denná glosa

Na Investičnom výbore 3. februára sme sa rozhodli znížiť váhu globálnej akciovej zložky voči benchmarkom z -12,5% na -25,0% medzi neutrálom a minimom. K tomuto kroku nás viedli primárne tri dôvody. Po prvé veľmi solídna výkonnosť globálnych akciových indexov od začiatku tohto roka a za posledných 12 mesiacov. Po druhé veľmi vysoké globálne akciové valuácie. A po tretie riziko zvýšenej inflácie vplyvom bezprecedentného kvantitatívneho uvoľňovania kľúčových centrálnych bánk a stále veľmi uvoľnených fiškálnych politík. Pritom podľa historických štatistík vždy platilo, že pri zvýšenej inflácii sa akciám príliš dobre nedarilo. Domnievam sa preto, že v aktuálnych cenách akcií je už premietnuté očakávanie veľmi pozitívneho budúceho vývoja a priestor pre ďalší výrazný akciový rast je už značne obmedzený.

DENNÁ GLOSA - Na akcie mám teraz skôr opatrný názor

Na druhú stranu musím zdôrazniť, že celkové nadhodnotenie globálnych akciových trhov je spôsobené predovšetkým extrémnym nadhodnotením amerických akcií. Napríklad valuačný ukazovateľ leading P/E hlavného amerického akciového indexu S&P 500 momentálne činí 23 a je tak výrazne nad dlhodobým historickým priemerom. Americké akcie preto máme v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne podvážené. Ak sa vyplnia moje očakávania a americké akcie v nasledujúcich mesiacoch budú za zvyškom sveta výrazne zaostávať, na relatívnej výkonnosti našich portfólií voči benchmarkom sa to prejaví veľmi pozitívne.

Na druhú stranu si myslím, že niektoré regióny z rozvíjajúcich sa trhov sú aj naďalej ocenené veľmi atraktívne. Patrí medzi ne predovšetkým región strednej Európy, ktorý v uplynulých rokoch za globálnymi akciovými indexmi veľmi výrazne zaostával. Stredná Európa je momentálne pravdepodobne vôbec najlacnejším regiónom na celom svete s leading P/E 13. Región strednej Európy máme preto v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne nadvážený. Pevne verím, že si k nemu v najbližších mesiacoch investori cestu opäť nájdu.

Ďalším regiónom, ktorý máme v rámci globálnej akciovej zložky výrazne nadvážený, je región rozvíjajúcej sa Ázie na čele s Čínou. Tomuto regiónu sa v posledných kvartáloch darilo veľmi dobre a naše investičné portfóliá z tohto vývoja výrazne profitovali. Pevne pritom verím, že nadvýkonnosť tohto regiónu by mala pokračovať aj vo zvyšku tohto roka. Rozvíjajúca sa Ázia je totiž momentálne hospodárskym motorom celého sveta. HDP Indie by malo podľa poslednej prognózy Medzinárodného menového fondu v tomto roku rásť o 11% a HDP Číny o 8%. To by sa samozrejme malo výrazne pozitívne prejaviť na dynamike korporátnej ziskovosti lokálnych burzovo obchodovaných firiem a poťažmo akciovej výkonnosti.

Celkovo sa domnievam, že by mali rozvíjajúce sa trhy v nasledujúcich mesiacoch ako celok prekonať svojou výkonnosťou rozvinuté trhy a to primárne z valuačných dôvodov. Rozvinuté trhy sú podľa ukazovateľa trailing EV/EBITDA aktuálne ocenené na úrovni 17-násobku, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy len na úrovni 14-násobku. Na rozvíjajúcich sa trhoch je tak prítomný 17% valuačný diskont, ktorý by sa mal podľa môjho názoru v nasledujúcich mesiacoch úplne neutralizovať.

Medzi kľúčové riziká môjho skôr opatrného názoru na globálne akciové trhy patrí predovšetkým skutočnosť, že kľúčové centrálne banky stále vykonávajú nákupy aktív v bezprecedentnom meradle (kvantitatívne uvoľňovanie). Európska centrálna banka dokonca minulý štvrtok oznámila, že bude svoje nákupy dlhopisov v najbližších troch mesiacoch akcelerovať. Z globálneho pohľadu v minulom roku centrálne banky natlačili 9,2 bilióna dolárov, čo je dokonca trojnásobok oproti predchádzajúcemu rekordu z krízového roku 2008. Nemôžem teda vylúčiť, že globálne akciové trhy budú pokračovať v raste aj zo súčasných historických maxím, pretože korelácia medzi globálnymi akciovými indexmi a globálnou peňažnou zásobou je od globálnej finančnej krízy skutočne veľmi silná.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›