DENNÁ GLOSA - Na akcie mám teraz mierne negatívny názor

    • Denná glosa

Na akcie mám teraz mierne negatívny názor. Na Investičnom výbore 3. februára sme sa rozhodli znížiť váhu globálnej akciovej zložky voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom z -12,5% na -25,0% medzi neutrálom a minimom. K tomuto kroku nás viedli primárne tri dôvody. Po prvé veľmi solídna výkonnosť globálnych akciových indexov od začiatku tohto roka a za posledných 12 mesiacov. Po druhé veľmi vysoké globálne akciové valuácie (pozri graf nižšie). A po tretie riziko zvýšenej inflácie vplyvom bezprecedentného kvantitatívneho uvoľňovania kľúčových centrálnych bánk a stále veľmi uvoľnených fiškálnych politík. Pritom podľa historických štatistík vždy platilo, že pri zvýšenej inflácii sa akciám príliš dobre neviedlo. Domnievam sa preto, že v aktuálnych cenách akcií je už ocenené očakávanie veľmi pozitívneho budúceho vývoja a priestor pre ďalší výrazný akciový rast je už silno obmedzený.

DENNÁ GLOSA - Na akcie mám teraz mierne negatívny názor Na druhú stranu musím zdôrazniť, že celkové nadhodnotenie globálnych akciových trhov je spôsobené predovšetkým extrémnym nadhodnotením amerických akcií. Tie máme preto v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne podvážené. Ak sa vyplní moje očakávanie a americké akcie v nasledujúcich mesiacoch budú za zvyškom sveta výrazne zaostávať, na relatívnej výkonnosti našich portfólií voči benchmarkom sa to prejaví veľmi pozitívne.

Zároveň si myslím, že niektoré regióny z rozvíjajúcich sa trhov sú aj naďalej ocenené veľmi atraktívne. Patrí medzi ne predovšetkým región strednej Európy, ktorý v uplynulých rokoch za globálnymi akciovými indexmi veľmi výrazne zaostával. Stredná Európa je momentálne pravdepodobne vôbec najlacnejším regiónom na celom svete s trailing P/E na úrovni približne 16-násobku. Región strednej Európy máme preto v našej globálnej akciovej alokácii voči benchmarkom výrazne nadvážený. Pevne verím, že si k nemu v najbližších mesiacoch investori cestu opäť nájdu.

Ďalším regiónom, ktorý máme v rámci globálnej akciovej zložky výrazne nadvážený, sú rozvíjajúce sa trhy Ázie na čele s Čínou. Tomuto regiónu sa v posledných kvartáloch darilo veľmi dobre a naše investičné portfólio z tohto vývoja výrazne profitovalo. Pevne pritom verím, že nadvýkonnosť tohto regiónu by mala pokračovať aj po zvyšok tohto roka. Rozvíjajúca sa Ázia je totiž momentálne hospodárskym motorom celého sveta. HDP Indie by malo podľa poslednej prognózy Medzinárodného menového fondu v tomto roku rásť o 11% a HDP Číny o 8%. To by sa samozrejme malo výrazne pozitívne prejaviť na dynamike korporátnej ziskovosti lokálnych burzovo obchodovaných firiem a poťažmo akciovej výkonnosti.

Rozvíjajúce sa trhy ako celok nám pritom v poslednej dobe robia veľkú radosť, lebo od začiatku tohto roka si podľa indexu MSCI Emerging Markets pripísali zisk 3,7%, zatiaľ čo rozvinuté trhy podľa indexu MSCI World "iba" 1,4%. Domnievam sa, že by mali rozvíjajúce sa trhy ako celok dosahovať lepšiu výkonnosť aj v nadchádzajúcich mesiacoch, a to primárne z valuačných dôvodov. Rozvinuté trhy sú podľa ukazovateľa EV/EBITDA aktuálne ocenené na úrovni 17-násobku, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy len na úrovni 14-násobku. Na rozvíjajúcich sa trhoch je tak prítomný 17% valuačný diskont, ktorý by sa mal podľa nášho názoru v nasledujúcich mesiacoch úplne neutralizovať.

Medzi kľúčové riziká môjho mierne negatívneho scenára pre globálne akciové trhy patrí predovšetkým skutočnosť, že kľúčové centrálne banky stále vykonávajú nákupy aktív v bezprecedentnom meradle (kvantitatívne uvoľňovanie). Z globálneho pohľadu v minulom roku centrálnej banky natlačili 9,2 bilióna dolárov, čo je dokonca trojnásobok oproti predchádzajúcemu rekordu z krízového roku 2008. Nemôžem teda vylúčiť, že globálne akciové trhy budú pokračovať v raste aj zo súčasných historických maxím, pretože korelácia medzi globálnymi akciovými indexmi a globálnou peňažnou zásobou je od globálnej finančnej krízy skutočne veľmi silná.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›