DENNÁ GLOSA - Môj ročný výhľad na globálne akciové trhy je mierne negatívny

    • Denná glosa

Môj ročný výhľad na globálne akciové trhy je mierne negatívny a to predovšetkým kvôli rekordným valuáciam. U najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World aktuálne činí P/E 32 a EV/EBITDA 17. To sú skutočne bezprecedentné hodnoty. Domnievam sa, že by sa mali globálne akciové valuácie v nasledujúcom období postupne normalizovať a priblížiť sa dlhodobým priemerom. Kontribúcia zmeny valuácií do celkovej akciovej výkonnosti by preto mala byť v nasledujúcom období negatívna.

DENNÁ GLOSA - Môj ročný výhľad na globálne akciové trhy je mierne negatívny

Na druhú stranu však tiež platí, že rekordné valuácie ešte samy o sebe nie sú dôvodom pre zásadnú akciovú korekciu o desiatky percent. K tomu je vždy potrebný nejaký negatívny katalyzátor. Nájsť by ich sa však dal celý rad, napríklad výrazne zvýšená inflácia, neudržateľnosť vládnych dlhov, rapídny nárast dlhopisových výnosov do splatnosti z aktuálnych historických miním, či nové a zákernejšie mutácie koronavírusu.

Celkovo na ročnom horizonte očakávam výkonnosť globálnych akciových indexov okolo nuly s tým, že zmena valuácií by mala prispieť negatívne, zatiaľ čo rast tržieb a korporátnych ziskov výrazne pozitívne. Tieto dva faktory by sa preto mali navzájom vyvážiť.Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›