DENNÁ GLOSA - Kľúčové centrálne banky tlačia nové peniaze od začiatku pandémie ako o závod

    • Denná glosa

Ako názorne ukazuje dnešný graf, kľúčové centrálne banky tlačia nové peniaze od začiatku pandémie ako o závod. Celkový objem bilančnej sumy Európskej centrálnej banky teraz činí 8,9 bilióna dolárov, amerického Fedu 7,6 bilióna dolárov, japonskej centrálnej banky (BOJ) 6,8 bilióna dolárov a čínskej centrálnej banky (PBOC) 5,9 bilióna. Na grafe je tiež dobre vidieť, akým zásadným spôsobom tlačenie peňazí zrýchlilo pri začiatku globálnej pandémie na začiatku minulého roka.

DENNÁ GLOSA - Kľúčové centrálne banky tlačia nové peniaze od začiatku pandémie ako o závod

Z krátkodobého hľadiska je pre makroekonomický vývoj, aj vývoj finančných trhov kvantitatívne uvoľňovanie rozhodne pozitívne. Avšak zo strednodobého až dlhodobého pohľadu podľa môjho názoru kvantitatívne uvoľňovanie prispieva k výrazným makroekonomickým nerovnováham. Náklady na dlhové financovanie pre všetky ekonomické subjekty - domácnosti, podniky a štát - sú totiž umelo znížené pod fundamentálne ospravedlniteľnú úroveň. V rámci korporátneho sektora to výrazne pomáha udržiavať pri živote neperspektívne podniky, ktoré sú silne stratové a prevádzková ziskovosť je nižšia ako úrokové náklady na obsluhu finančného dlhu. Takéto podniky pritom označujeme ako zombie (angl. Zombies). Ich relatívny počet je pritom z globálneho pohľadu momentálne najvyšší v histórii.

Namiesto toho, aby tieto podniky zbankrotovali, naďalej viažu vzácne ekonomické zdroje - pracovnú silu a kapitálové vybavenie - v neperspektívnych činnostiach. Štrukturálny ekonomický rast v dôsledku toho výrazne spomaľuje, lebo je zásadným spôsobom prerušený proces tzv. kreatívnej deštrukcie, v rámci ktorého by mali podniky z neperspektívnych odborov padnúť, aby uvoľnili priestor pre podniky z nových odborov s väčšou a ziskovejšou perspektívou.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›