DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom od začiatku roka výrazne poklesol

    • Denná glosa

Atraktivitu dlhopisov meriame pomocou výnosu do splatnosti (yield to maturity - YTM), ktorý udáva priemerné očakávané ročné zhodnotenie z držby dlhopisu, ak ho bude investor držať až do jeho splatnosti. Výrazná časť, približne 20%, dlhopisov teraz z globálneho pohľadu nesie záporné výnosy do splatnosti. Záporný výnos do splatnosti pritom znamená, že ak bude investor tento dlhopis držať až do jeho splatnosti, s istotou realizuje stratu. Jedná sa teda o tie vôbec najdrahšie dlhopisy s tou vôbec najvyššou trhovou cenou. Patria medzi ne hlavne vládne dlhopisy niektorých jadrových krajín eurozóny, predovšetkým Nemecka, a ďalej napríklad japonské vládne dlhopisy.

DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom od začiatku roka výrazne poklesol Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do splatnosti na konci minulého roka predstavoval 17,8 bilióna dolárov. A vzhľadom k tomu, že globálne dlhopisové trhy zaznamenali od začiatku tohto roka pomerne výraznú korekciu, keď najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond tento rok zatiaľ odpisuje 3,7%, globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do splatnosti od začiatku tohto roka pomerne výrazne poklesol na aktuálnych 13,2 bilióna dolárov. Stále je to však poriadny balík extrémne drahých dlhových cenných papierov.

Držať tieto dlhopisy nedáva podľa môjho názoru pre bežného investora žiadny zmysel. Preto sa domnievam, že by mohla dlhopisová korekcia v nasledujúcom období pokračovať a globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do splatnosti by mohol ďalej klesať. Naše dlhopisové portfóliá sú na tento scenár veľmi dobre pripravené, lebo ich durácia, teda kľúčové meradlo úrokového rizika, je voči benchmarkom, čiže porovnávacím indexom, nastavená výrazne podpriemerne. Ak teda bude dlhopisový výpredaj pokračovať, naše investičné portfólia by mali oproti benchmarkom takmer s istotou vykázať výrazne lepšiu výkonnosť.

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›