DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom na historickom maxime

    • Denná glosa

Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do doby splatnosti je momentálne na historickom maxime na úrovni 18 biliónov dolárov. To zodpovedá približne 20 % všetkých globálne emitovaných dlhopisov. Záporný dlhopisový výnos do doby splatnosti znamená, že pokiaľ bude investor takýto dlhopis držať až do jeho splatnosti, s istotou realizuje stratu.

DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom na historickom maxime

Tato perverzná skutočnosť nie je výsledkom ničoho iného než bezprecedentného tlačenia peňazí centrálnymi bankami. Investori často ani tieto dlhopisy až do ich splatnosti držať nechcú. Ich nákupom špekulujú na to, že napríklad Európska centrálna banka bude tieto dlhopisy na sekundárnom trhu ďalej skupovať, čím vyženie ich cenu ešte vyššie a výnos do doby splatnosti ešte hlbšie do záporu. Investori sa tak vlastne stávajú krátkodobými špekulantmi.

Taktiež môžeme povedať, že dlhopisy ako globálna trieda aktív sú momentálne najdrahšie v histórii s veľmi nízkymi očakávanými priemernými ročnými výnosmi do budúcich rokov. Priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti totiž momentálne činí – nominálne – len 0,8 % a priemerný globálny reálny dlhopisový výnos do doby splatnosti, po očistení o mieru inflácie, je preto hlboko v zápore. Zároveň platí, že približne 80 % všetkých globálnych emitovaných dlhopisov momentálne nesie nominálny výnos len do 2 %.

Do určitej miery preto podľa môjho názoru platí, že dlhopisy sú aktuálne „mŕtvou“ triedou aktív, ktorá jednak neprináša investorom dostatočný výnosový potenciál a jednak svojím extrémnym ocenením stráca aj diverzifikačné benefity.


 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›