DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do doby splatnosti prudko klesá

    • Denná glosa

Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do doby splatnosti prudko klesá. Kým na začiatku roka objem týchto dlhopisov činil 17,8 biliónov dolárov, v súčasnosti je na úrovni „len“ 12,3 biliónov dolárov, čo predstavuje výrazný pokles o 31 %. Dlhopisová bublina tak do určitej miery spľaskáva.

DENNÁ GLOSA - Globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do doby splatnosti prudko klesá

Vyššie spomínaný pokles bol samozrejme zapríčinený rastom požadovaných dlhopisových výnosov do doby splatnosti, resp. poklesom trhových cien dlhopisov. Priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti podľa agentúry Bloomberg od začiatku roka výrazne vzrástol o 0,34 percentuálneho bodu na aktuálnu úroveň 1,17 %. S tým je spojený výrazný pokles najširšieho globálneho dlhopisového indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond o 2,9 %.

V tomto smere sa javia napr. české vládne dlhopisy ešte relatívne dobre, nakoľko ich výnosy do doby splatnosti sú momentálne kladné, aj keď len veľmi mierne. Výnos vládneho dlhopisu s dvojročnou splatnosťou je aktuálne na úrovni 1,2 % a s desaťročnou splatnosťou 1,8 %. Avšak aj naďalej sa domnievame, že aj české výnosy sú príliš nízke, navyše hlboko pod oficiálnou mierou českej inflácie. Z tohto dôvodu si myslíme, že by mali české výnosy v strednodobom horizonte postupne naďalej rasť a trhové ceny vládnych dlhopisov naďalej klesať. Preto udržujeme priemernú duráciu oproti benchmarkom výrazne kratšiu, čím naše investičné portfólia chránime práve pred očakávaným ďalším rastom dlhopisových výnosov do doby splatnosti, resp. pred realizáciou úrokového rizika.
 

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.


 

Upozornenie k publikovaným článkom ›