DENNÁ GLOSA - Globálne akciové valuačné Z-Score na novom historickom rekorde

    • Denná glosa

Z-Score je definované ako hodnota premennej mínus priemer a tento rozdiel je potom vydelený smerodajnou odchýlkou. Z-Score teda indikuje, koľko štandardných odchýlok je aktuálna hodnota sledovanej premennej vzdialená od priemeru.

DENNÁ GLOSA - Globálne akciové valuačné Z-Score na novom historickom rekorde

Graf nižšie ukazuje globálne akciové Z-Score najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World a to ako priemerné Z-Score za štyri najsledovanejšie valuačné ukazovatele - P/E, P/B, P/S a EV/EBITDA. Aktuálna hodnota Z-Score činí 2,8. Štyri sledované valuačné čiže oceňovacie ukazovatele sú teda v priemere 2,8 smerodajné odchýlky nad dlhodobým historickým priemerom, čo je nové historické maximum, ktoré prekonáva tiež predchádzajúci rekord z obdobia technologickej bubliny v roku 2000.

Globálne akciové valuácie sú preto momentálne rekordné a priemerné ročné očakávané zhodnotenie pasívnej globálnej akciovej investičnej stratégie na strednodobom horizonte najbližších piatich rokov sa preto silne podpriemerné. Je preto kľúčové aplikovať aktívnu investičnú stratégiu, čo znamená nakupovať predovšetkým podhodnotené aktíva a vyhýbať sa alebo predávať nadhodnotená aktíva.

V rámci našej globálnej akciovej alokácie máme veľmi silno voči benchmarkom čiže porovnávacím indexom podvážené americké akcie, ktoré momentálne považujeme za extrémne predražené. Na druhú stranu máme nadvážené najmä niektoré regióny z rozvíjajúcich sa trhov, predovšetkým strednú a východnú Európu a rozvíjajúcu sa Áziu na čele s Čínou a Indiou.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›