DENNÁ GLOSA - Globálna kombinovaná akciová a dlhopisová valuácia je najvyššia v histórii

    • Denná glosa

Moja globálna kombinovaná akciová a dlhopisová valuácia je momentálne najvyššia v histórii, pretože kombinovaný valuačný výnos je na rekordnom minime iba 2,3%. Túto kombinovanú valuáciu počítam na kombinovanom portfóliu, ktoré obsahuje 60% akcií a 40% dlhopisov. Pri akciách ide o trailing earnings yield, teda inverznú hodnotu valuačného ukazovateľa trailing P/E, najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World. Pri dlhopisoch ide o priemerný globálny dlhopisový výnos do splatnosti na báze najširšieho globálneho dlhopisového indexu (Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Average Yield to Worst). Moja kombinovaná valuácia teda indikuje, že akcie a dlhopisy sú zo všeobecného pohľadu jednoznačne najdrahšie v histórii. Pritom priemerná historická úroveň činí 4,4% a hladina historického priemeru mínus jedna štandardná odchýlka je 3,5%. Očakávané priemerné ročné kombinované zhodnotenie akcií a dlhopisov do budúcich rokov je preto skôr podpriemerné.

DENNÁ GLOSA - Globálna kombinovaná akciová a dlhopisová valuácia je najvyššia v histórii

Na druhú stranu je tiež vhodné zdôrazniť, že na konci minulého marca po masívnej trhovej korekcii sa kombinovaná valuácia priblížila hladine historického priemeru plus jednej štandardnej odchýlky, keď jej hodnota 20. marca predstavovala 4,9%. To indikovalo veľmi atraktívne valuácie a v tomto období sme sa v rámci globálnej akciovej zložky tiež voči benchmarkom, čiže porovnávacím indexom, nadvážili.

Vývoj za posledných 12 mesiacov potom jednoznačne ukázal, že to bolo veľmi správne rozhodnutie, pretože globálny akciový index MSCI All Country World za posledných 12 mesiacov pripísal fenomenálne zhodnotenie na úrovni 50%. Zároveň musím však tiež dodať, že aktuálne valuácie vyzerajú na prvý pohľad skutočne enormne vysoké, a preto sme už niekoľko mesiacov v rámci globálnej akciovej zložky podvážení a u českých vládnych dlhopisov stále výrazne podvážení na duráciu. Inak povedané, momentálne čakáme na nové atraktívne príležitosti. Nejaké sa v nasledujúcom období podľa môjho názoru určite objavia, keďže korekciu okolo 10-20% sme tu nemali už viac ako rok, teda čím viac sa pohybujeme v čase dopredu, tým viac pravdepodobnosť výraznejšej korekcie rastie.

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›