DENNÁ GLOSA - Finančná represia na dlhopisových trhoch

    • Denná glosa

Aktuálny stav na globálnych dlhopisových trhoch môžeme charakterizovať ako finančnú represiu. Ta je definovaná ako stav na dlhopisových trhoch, kedy sú reálne dlhopisové výnosy do doby splatnosti, teda nominálne výnosy očistené o infláciu, záporné. Podľa dostupných dát z terminálu Bloomberg od roku 2015 je priemerný globálny reálny inflačne-očistený dlhopisový výnos do doby splatnosti skutočne pomerne výrazne negatívny, aktuálne na úrovni -1,1 %.

DENNÁ GLOSA - Finančná represia na dlhopisových trhoch

Rozpočtové deficity a vládna zadlženosť meraná pomerom vládneho dlhu k nominálnemu HDP je kvôli globálnej pandémii vo väčšine krajín rekordná. Z toho vyplýva, že by mali byť dlhopisové výnosy do doby splatnosti podstatne vyššie, aby trhové ceny vládnych dlhopisov odrážali reálne kreditné riziko. To sa avšak vôbec nedeje. Príčinou nie je nič iné než bezprecedentné kvantitatívne uvoľňovanie kľúčových centrálnych bánk, ktoré na sekundárnom trhu nakupujú dlhopisy v rekordných objemoch. Pritom za celý vlaňajší rok centrálne banky takto natlačili nové peniaze v úhrnnej hodnote 9,2 biliónov dolárov!

Situácia sa pritom pre dlhopisových investorov len tak nezlepší. Kľúčové centrálne banky totiž indikujú, že budú realizovať extrémne uvoľnenú menovou politiku, vrátane kvantitatívneho uvoľňovania, ešte veľmi dlho. Zásadný rast dlhopisových výnosov do doby splatnosti, resp. výrazný pokles trhových cien dlhopisov preto rozhodne nie je na programe dňa.

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

Upozornenie k publikovaným článkom ›