DENNÁ GLOSA - Finančná represia

    • Denná glosa

Finančná represia opisuje stav na globálnych dlhopisových trhoch, kde sú požadované výnosy do splatnosti vládnych dlhopisov mnohých krajín záporné. Pokiaľ si investor taký dlhopis kúpi a bude ho držať až do jeho splatnosti, s istotou realizuje stratu.

DENNÁ GLOSA - Finančná represia

Táto situácia pretrváva už niekoľko rokov a je dôsledkom bezprecedentných monetárnych stimulov kľúčových centrálnych bánk, resp. kvantitatívneho uvoľňovania. Táto situácia bude takmer s istotou pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch, pretože vládne zadlženie je naprieč hlavnými ekonomikami rekordné a štátne financie by jednoducho výrazne vyššie úrokové náklady neutiahli.

České vládne dlhopisy v tomto ohľade vychádzajú ešte pomerne dobre, pretože prakticky celá česká výnosová krivka je momentálne v pluse. Aj tak sú však české výnosy do splatnosti blízko historických miním a preto aj naďalej udržiavame duráciu subportfólia českých vládnych dlhopisov oproti benchmarku výrazne nižšie, aby sme kapitál našich investorov ochránili pred možnou ďalšou realizáciou úrokového rizika, teda pokračovaním nárastu požadovaných výnosov do splatnosti, resp. poklesu trhových cien vládnych dlhopisov.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›