DENNÁ GLOSA - Dlhopisoví investori to teraz majú veľmi ťažké

    • Denná glosa

Hlavným indikátorom atraktivity dlhopisov je výnos do doby splatnosti (yield to maturity – YTM), ktorý udáva očakávaný výnos z držania dlhopisu, pokiaľ ho bude investor držať až do jeho splatnosti resp. maturity.

DENNÁ GLOSA - Dlhopisoví investori to teraz majú veľmi ťažké

Aktuálny priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti podľa agentúry Bloomberg sa pohybuje na historickom minime 0,86 %. Jedná sa pritom o nominálny výnos bez započítania inflácie. Pokiaľ by sme od tohto výnosu odpočítali aktuálnu globálnu mieru inflácie, ktorá sa pohybuje okolo 2 %, reálny inflačne očistený priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti by bol hlboko v zápore.

Dlhopisy sú preto momentálne ako globálna trieda aktív najdrahšie v histórii. I naďalej sa preto nazdávame, že vládne dlhopisy relatívne bezrizikových krajín príliš priestoru pre solídne zhodnotenie v strednodobom horizonte najbližších päť rokov neponúkajú.

Aj kreditné marže korporátnych dlhopisov sa v posledných mesiacoch enormne utiahli a momentálne sa pohybujú pod svojimi dlhodobými priemermi a to u korporátnych dlhopisov s investičným ratingom, ako aj u korporátnych dlhopisov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield). Nazdávame sa preto, že ani korporátne dlhopisy ako trieda aktív momentálne príliš atraktívne nie sú.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›