DENNÁ GLOSA - Dlhopisové výnosy do doby splatnosti sú rekordne nízke

    • Denná glosa

Z celkového globálneho pohľadu sú dlhopisové výnosy do doby splatnosti rekordne nízke. Ako ukazuje dnešný graf, 30 % všetkých globálne emitovaných dlhopisov nesie záporný výnos do doby splatnosti. Záporný dlhopisový výnos do doby splatnosti znamená, že pokiaľ si investor takýto dlhopis kúpi a bude ho držať až do jeho splatnosti, s istotou realizuje stratu.

DENNÁ GLOSA - Dlhopisové výnosy do doby splatnosti sú rekordne nízke

Graf taktiež ukazuje, že 85 % všetkých globálne emitovaných dlhopisov nesie výnos do doby splatnosti do 2 %. Približne 5 % dlhopisov má výnos do doby splatnosti medzi 2-3 % a len 10 % dlhopisov má výnos do doby splatnosti vyšší než 3 %. To je skutočne bezprecedentná situácia.

Dlhopisoví investori to tak v súčasnosti majú nesmierne zložité. Aby dosiahli zodpovedajúcich výnosov, neustále sa musia po rizikovej krivke dlhopisov posúvať ďalej a ďalej hlbšie k dlhopisom s horším kreditným ratingom. Inak by svoje výnosové ciele mohli dosiahnuť len ťažko. Na druhú stranu touto investičnou stratégiou musia prijímať čím ďalej väčšie investičné riziko.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›