DENNÁ GLOSA - Dlhopisová korekcia pravdepodobne ešte zďaleka neskončila

    • Denná glosa

Výnos do splatnosti vôbec najsledovanejšieho dlhopisu - amerického vládneho dlhopisu s 10-ročnou splatnosťou (10-year US Treasury Bond) - dosiahla historické minimum na úrovni 0,5% v auguste minulého roka. Vzhľadom k tomu, že trhové ceny dlhopisov a dlhopisové výnosy do splatnosti sa pohybujú protismerne - keď jedno rastie, druhé klesá, a naopak - v auguste minulého roka dosiahla trhová cena tohto dlhopisu historické maximum. Od tohto okamihu začal výnos do splatnosti pomerne strmo rásť. Na konci minulého roka bol na úrovni 0,9%. Na začiatku tohto roka rast tohto výnosu do splatnosti pokračoval. Zatiaľ vzrástol o 0,64 percentuálneho bodu a jeho aktuálna úroveň činí 1,55%.

DENNÁ GLOSA - Dlhopisová korekcia pravdepodobne ešte zďaleka neskončila

Dlhopisové výnosy do splatnosti začali všeobecne rásť na konci minulého roka s tým, ako sa začali plošne aplikovať vakcíny proti COVID-19. Vďaka tomu sa výrazne zlepšil ekonomický výhľad. Navyše kľúčové centrálne banky stále vykonávajú kvantitatívne uvoľňovanie - tlačenie peňazí - v bezprecedentnom meradle a tiež fiškálne politiky hlavných ekonomík sú stále extrémne uvoľnené. Koniec koncov napríklad v USA je aktuálne v konečnej fáze schvaľovacieho procesu fiškálny balíček v objeme 1,9 bilióna dolárov. V dôsledku tohto nastavenia menových a fiškálnych politík a poťažmo výrazne zlepšeného ekonomického výhľadu globálnej ekonomiky začali prudko rásť inflačné očakávania. Tie sa pritom v USA aj eurozóne dostali na desaťročná maximá, stanovené podľa inflačných swapov. A práve na očakávanú infláciu sú dlhopisové výnosy do splatnosti a poťažmo trhové ceny dlhopisov extrémne citlivé.

Domnievam sa, že by mal rast dlhopisových výnosov do doby splatnosti pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, pretože reálne inflačne-očistené dlhopisové výnosy do splatnosti sú stále hlboko v zápore. Kým sa reálne inflačne-očistené dlhopisové výnosy do splatnosti nedostanú späť do pozitívnych hodnôt, kapitál investorov držiacich dlhopisy bude v reálnom vyjadrení aj naďalej klesať. Celkovo sa preto domnievam, že hoci od začiatku roka dlhopisové trhy podľa najširšieho globálneho dlhopisového indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond stratili už 4%, dlhopisová korekcia pravdepodobne ešte zďaleka neskončila. Rizikom tohto negatívneho dlhopisového scenára je samozrejme možnosť, že kľúčové centrálne banky, predovšetkým FED a ECB, by sa po vzore Bank of Japan mohli rozhodnúť implementovať politiku kontroly výnosovej krivky (YCC - yield curve control), čo by v praxi znamenalo explicitné cielenia dlhopisových výnosov do doby splatnosti a neobmedzené kvantitatívne uvoľňovanie.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›